Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Into, tieto, taito teke­vät pienestä suuren

Into, tieto, taito teke­vät pienestä suuren

Julkaistu:

EU-parla­ment­tiin on turha mennä kuuru­pii­lo­sille, jurot­ta­maan, kyräi­le­mään tai änky­röi­mään. Sinne pitää haluta, koska siellä voi tehdä pienestä Suomesta suuren ja koko Euroo­pasta avoi­mem­man ja suvait­se­vai­sem­man paikan asua ja elää meille kaikille ? sinulle, minulle, Lise­lo­telle, Josélle ja Mört­ti­sen mummolle. Eurooppa tarvit­see suoma­laista intoa, tietoa ja taitoa! Kampan­ja­si­vuil­lamme www.intotietotaito.fi voit tutus­tua Kokoo­muk­sen kahteen­kym­me­neen innok­kaa­seen, tietä­vään ja taita­vaan ehdok­kaa­seen.

Kokoo­muk­sen minis­te­rien ja puolue­joh­don Suomi puhuu, Eurooppa kuun­te­lee ?kier­tue eli kuun­te­leva Korva-kier­tue käyn­nis­tyi huhti­kuun aikana ja tapah­tu­mia on järjes­tetty yli kaksi­kym­mentä ympäri Suomen. Tiedossa olevia kier­tu­een tapah­tu­mia on jäljellä yli 100 kpl eri paik­ka­kun­nilla. Toivo­tal­koita, jotka Eurooppa-päivän merkeissä jatku­vat myös lauan­taina 9.5, on kevään aikana jo järjes­tetty yli 60 kpl ja 9.5. järjes­te­tään jälleen lähes 40 uutta talkoo­ta­pah­tu­maa mm. Helsin­gissä, Espoossa, Kuopiossa, Laihialla, Laukaalla, Heino­lassa, Luvialla, Piela­ve­dellä, Pomar­kussa, Raahessa, Hämeen­ky­rössä, Ranta­sal­mella, Iisal­mella, Raumalla, Iitissä, Siilin­jär­vellä, Kaavilla, Jämsässä, Kajaa­nissa, Vaasassa, Kark­ki­lassa, Kotkassa, Kauha­valla, Ylis­ta­rossa, Vesi­lah­della, Kouvo­lassa ja Kart­tu­lassa. Talkoo­ta­pah­tu­mien tiedot löyty­vät täältä: http://www.toivotalkoot.fi/talkootapahtumat.html

Huomenna lauan­taina 9.5. Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kam­panja käyn­nis­tyy sato­jen erilais­ten tapah­tu­mien voimalla.
Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat, minis­te­ri­ryhmä sekä puolu­een ja edus­kun­ta­ryh­män johto jalkau­tu­vat kentälle tapaa­maan ja kuun­te­le­maan suoma­lai­sia. Euro­vaa­lieh­dok­kaamme ovat kevään mittaan kier­tä­neet Suomea laaja­mit­tai­sesti järjes­täen jo tähän mennessä yli 200 omaa kampan­ja­ta­pah­tu­maa.

KOKOOMUKSEN MINISTERIT, EDUSKUNTARYHMÄN JA PUOLUEEN JOHTO KAMPANJAN AVAUSTAPAHTUMISSA LAUANTAINA 9.5:

- HELSINKI: Ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stubb: klo 12-13 Espla­na­din puisto, Rune­ber­gin patsas (mukana myös komis­saari Olli Rehn). Edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Ben Zyskowicz: klo 14-16 Espla­na­din puisto.

- ESPOO: Puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen: klo 11.30-12.00 Villa Elfvik + lintu­torni, Laaja­lahti (Elfvi­kin­tie 4). Klo 12.15-13.00 HUPS-lasten­ta­pah­tuma Barona-areena (Urhei­lu­puis­ton­tie 3). Klo 13.30-14.00 Espoon­lah­den äitien­päi­vä­mark­ki­nat, kaup­pa­kes­kus Lippu­laiva (Espoon­lah­den­katu 4)

- VANTAA: Edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Ben Zyskowicz: klo 11-11.45 Tikku­ri­lassa, Pelto­lan torilla.

Klo 12.30-13 Pähki­nä­rin­teen ostos­kes­kuk­sessa.

- PÄIJÄT-HÄME: Puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies: Heinola klo 10-11, Heino­lan tori, toivo­tal­koot. Lahti klo 11.30-12.15, Lahden kaup­pa­tori. Padas­joki klo 13-13.30, Maamies­seu­ran­talo, Rien­tola.

- SATAKUNTA: Sisä­mi­nis­teri Anne Holm­lund: Ulvila, kaup­pa­kes­kus Hansa klo 10-10.30, Noor­markku, torin ympä­ristö klo 12-13, Pori, Eetu­nau­kio klo 13.30-14.30. Puolu­een vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja: Pori, Eetu­nau­kio klo 10-11. Eura, K-Market Visio klo 12-13. Köyliö, Pispan­laavu klo 13.30-14.30.

- KESKI-SUOMI: Opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen: Laukaa klo 11-12, toivo­tal­koot, päivä­koti Aarre­lai­van piha.

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen: Jyväs­kylä klo 12.30-14, käve­ly­katu.

- POHJANMAA: Perus­pal­ve­lu­mi­nis­teri Paula Risikko: Seinä­joki klo 10-12, Lakeu­den puisto. Laihia klo 12.30-13, toivo­tal­koot Laihian torilla. Vaasa klo 13.40-14.15, Vaasan tori. Ylis­taro klo 15-16, Västin­kar­tano, toivo­tal­koot.

- POHJOIS-KARJALA: Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Pekka Ravi: Joen­suu klo 10-11, Joen­suun tori.

KOKOOMUKSEN EHDOKKAAT KAMPANJAN AVAUSTAPAHTUMISSA LAUANTAINA 9.5:

Ehdok­kaat mukana Suomi puhuu, Eurooppa kuun­te­lee- eli kuun­te­leva Korva-minis­te­ri­kier­tu­eella:

- Helsinki: Korhola Eija-Riitta, Linnon­maa Anne, Metsola Ukko, Puhakka Joona, Siito­nen Eva-Riitta, Suoma­lai­nen Nina ja Vikman Sofia.
- Päijät-Häme: Railimo Riikka ja Pent­tilä Risto E.J.
- Sata­kunta: Pieti­käi­nen Sirpa ja Tuori Jukka
- Keski-Suomi: Manni­nen Johanna

- Pohjan­maa: Autto Heikki , Kauppi Heikki ja Pönti­nen Kai

Ehdok­kaat muissa lauan­tain 9.5. Kokoo­mus-tapah­tu­missa:

Itälä Ville: Turussa, Kauma Pia: Espoossa, Sarva­maa Petri: Turussa, Vata­nen Ari: SKAL-messuilla Helsin­gissä,

Ukkola Tuulikki: Oulussa. Lisä­tie­toja suoraan ehdok­kailta, joiden yhteys­tie­dot löydät täältä: http://localhost:5000/eurovaalit/ehdokkaat/

Tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita kaik­kiin Kokoo­muk­sen kampan­ja­ta­pah­tu­miin lauan­taina 9.5!

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri, kampan­ja­pääl­likkö Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

www.intotietotaito.fi
www.kokoomuskuuntelee.fi
www.toivotalkoot.fi
www.suomentoivo.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content