Into, tieto, taito tekevät pienestä suuren – kokoomus.fi
MENU
Into, tieto, taito tekevät pienestä suuren

Into, tieto, taito tekevät pienestä suuren

Julkaistu: 08.05.2009 Uncategorized

EU-parla­menttiin on turha mennä kuuru­pii­lo­sille, jurot­tamaan, kyräi­lemään tai änkyröimään. Sinne pitää haluta, koska siellä voi tehdä pienestä Suomesta suuren ja koko Euroo­pasta avoimemman ja suvait­se­vai­semman paikan asua ja elää meille kaikille ? sinulle, minulle, Liselo­telle, Josélle ja Mörttisen mummolle. Eurooppa tarvitsee suoma­laista intoa, tietoa ja taitoa! Kampan­ja­si­vuil­lamme www.intotietotaito.fi voit tutustua Kokoo­muksen kahteen­kym­meneen innok­kaaseen, tietävään ja taitavaan ehdok­kaaseen.

Kokoo­muksen minis­terien ja puolue­johdon Suomi puhuu, Eurooppa kuuntelee ?kiertue eli kuunteleva Korva-kiertue käynnistyi huhtikuun aikana ja tapah­tumia on järjes­tetty yli kaksi­kym­mentä ympäri Suomen. Tiedossa olevia kiertueen tapah­tumia on jäljellä yli 100 kpl eri paikka­kun­nilla. Toivo­tal­koita, jotka Eurooppa-päivän merkeissä jatkuvat myös lauan­taina 9.5, on kevään aikana jo järjes­tetty yli 60 kpl ja 9.5. järjes­tetään jälleen lähes 40 uutta talkoo­ta­pah­tumaa mm. Helsin­gissä, Espoossa, Kuopiossa, Laihialla, Laukaalla, Heino­lassa, Luvialla, Piela­ve­dellä, Pomar­kussa, Raahessa, Hämeen­ky­rössä, Ranta­sal­mella, Iisal­mella, Raumalla, Iitissä, Siilin­jär­vellä, Kaavilla, Jämsässä, Kajaa­nissa, Vaasassa, Karkki­lassa, Kotkassa, Kauha­valla, Ylista­rossa, Vesilah­della, Kouvo­lassa ja Karttu­lassa. Talkoo­ta­pah­tumien tiedot löytyvät täältä: http://www.toivotalkoot.fi/talkootapahtumat.html

Huomenna lauan­taina 9.5. Kokoo­muksen eurovaa­li­kam­panja käynnistyy satojen erilaisten tapah­tumien voimalla.
Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dokkaat, minis­te­ri­ryhmä sekä puolueen ja eduskun­ta­ryhmän johto jalkau­tuvat kentälle tapaamaan ja kuunte­lemaan suoma­laisia. Eurovaa­lieh­dok­kaamme ovat kevään mittaan kiertäneet Suomea laaja­mit­tai­sesti järjestäen jo tähän mennessä yli 200 omaa kampan­ja­ta­pah­tumaa.

KOKOOMUKSEN MINISTERIT, EDUSKUNTARYHMÄN JA PUOLUEEN JOHTO KAMPANJAN AVAUSTAPAHTUMISSA LAUANTAINA 9.5:

- HELSINKI: Ulkomi­nisteri Alexander Stubb: klo 12-13 Espla­nadin puisto, Runebergin patsas (mukana myös komis­saari Olli Rehn). Eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Ben Zyskowicz: klo 14-16 Espla­nadin puisto.

- ESPOO: Puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Katainen: klo 11.30-12.00 Villa Elfvik + lintu­torni, Laaja­lahti (Elfvi­kintie 4). Klo 12.15-13.00 HUPS-lasten­ta­pahtuma Barona-areena (Urhei­lu­puis­tontie 3). Klo 13.30-14.00 Espoon­lahden äitien­päi­vä­mark­kinat, kauppa­keskus Lippu­laiva (Espoon­lah­denkatu 4)

- VANTAA: Eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Ben Zyskowicz: klo 11-11.45 Tikku­ri­lassa, Peltolan torilla.

Klo 12.30-13 Pähki­nä­rinteen ostos­kes­kuk­sessa.

- PÄIJÄT-HÄME: Puolus­tus­mi­nisteri Jyri Häkämies: Heinola klo 10-11, Heinolan tori, toivo­talkoot. Lahti klo 11.30-12.15, Lahden kauppatori. Padasjoki klo 13-13.30, Maamies­seu­rantalo, Rientola.

- SATAKUNTA: Sisämi­nisteri Anne Holmlund: Ulvila, kauppa­keskus Hansa klo 10-10.30, Noormarkku, torin ympäristö klo 12-13, Pori, Eetunaukio klo 13.30-14.30. Puolueen varapu­heen­johtaja Sampsa Kataja: Pori, Eetunaukio klo 10-11. Eura, K-Market Visio klo 12-13. Köyliö, Pispan­laavu klo 13.30-14.30.

- KESKI-SUOMI: Opetus­mi­nisteri Henna Virkkunen: Laukaa klo 11-12, toivo­talkoot, päiväkoti Aarre­laivan piha.

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen: Jyväskylä klo 12.30-14, kävelykatu.

- POHJANMAA: Perus­pal­ve­lu­mi­nisteri Paula Risikko: Seinäjoki klo 10-12, Lakeuden puisto. Laihia klo 12.30-13, toivo­talkoot Laihian torilla. Vaasa klo 13.40-14.15, Vaasan tori. Ylistaro klo 15-16, Västin­kartano, toivo­talkoot.

- POHJOIS-KARJALA: Eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Pekka Ravi: Joensuu klo 10-11, Joensuun tori.

KOKOOMUKSEN EHDOKKAAT KAMPANJAN AVAUSTAPAHTUMISSA LAUANTAINA 9.5:

Ehdokkaat mukana Suomi puhuu, Eurooppa kuuntelee- eli kuunteleva Korva-minis­te­ri­kier­tu­eella:

- Helsinki: Korhola Eija-Riitta, Linnonmaa Anne, Metsola Ukko, Puhakka Joona, Siitonen Eva-Riitta, Suoma­lainen Nina ja Vikman Sofia.
- Päijät-Häme: Railimo Riikka ja Penttilä Risto E.J.
- Satakunta: Pieti­käinen Sirpa ja Tuori Jukka
- Keski-Suomi: Manninen Johanna

- Pohjanmaa: Autto Heikki , Kauppi Heikki ja Pöntinen Kai

Ehdokkaat muissa lauantain 9.5. Kokoomus-tapah­tu­missa:

Itälä Ville: Turussa, Kauma Pia: Espoossa, Sarvamaa Petri: Turussa, Vatanen Ari: SKAL-messuilla Helsin­gissä,

Ukkola Tuulikki: Oulussa. Lisätietoja suoraan ehdok­kailta, joiden yhteys­tiedot löydät täältä: http://localhost:5000/eurovaalit/ehdokkaat/

Tiedo­tus­vä­li­neiden edustajat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita kaikkiin Kokoo­muksen kampan­ja­ta­pah­tumiin lauan­taina 9.5!

Lisätietoja:

Puolue­sih­teeri, kampan­ja­pääl­likkö Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

www.intotietotaito.fi
www.kokoomuskuuntelee.fi
www.toivotalkoot.fi
www.suomentoivo.fi


Kokoomus.fi