Kokoomus nimesi eurovaa­lieh­dok­kaita - – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus nimesi eurovaa­lieh­dok­kaita -

Kokoomus nimesi eurovaa­lieh­dok­kaita -

Julkaistu: 24.01.2009 Uncategorized

- Autto, Heikki (s. 1984).
Hallin­to­tie­teiden kandi­daatti, Rovaniemen kaupun­gin­val­tuuston puheen­johtaja.

- Itälä, Ville (s. 1959).
Euroopan Parla­mentin jäsen, varatuomari.

- Korhola, Eija-Riitta (s. 1959).
Euroopan Parla­mentin jäsen, filosofian lisen­si­aatti.

- Metsola, Ukko (s. 1973).
Valtio­tieteen maisteri, Master of Public Policy. Yrittäjä ? EU-asioiden neuvon­ta­pal­velut.

- Penttilä, Risto E.J. (s. 1959).
Elinkei­noe­lämän Valtuus­kunta EVAn johtaja.

- Pieti­käinen, Sirpa (s. 1959).
Euroopan Parla­mentin jäsen, ekonomi.

- Puhakka, Joona (s. 1982). Kauppa­tie­teiden kandi­daatti.

- Railimo, Riikka (s. 1975).
Itä-Suomen EU-toimiston johtaja, yhteis­kun­ta­tie­teiden maisteri.

- Suoma­lainen, Nina (s. 1966)
Vanhempi kehitys­po­li­tiikan asian­tuntija, valtio­tie­teiden maisteri (politices magister).

- Vikman, Sofia (s. 1983)
Yhteis­kun­ta­tie­teiden kandi­daatti, kansan­edus­tajan avustaja.

Kokoomus tulee nimeämään yhteensä 20 eurovaa­lieh­do­kasta. Seuraavat nimeä­miset tehdään kevään mittaan myöhemmin erikseen ilmoi­tet­tavana ajankohtana.

Ehdok­kaiden esitte­lysivu.

Puolue­val­tuuston vaali­ko­kouk­sessa nimettiin myös puolue­hal­litus vuodelle 2009.

Lisätietoja:
Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447


Kokoomus.fi