Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus nimesi euro­vaa­lieh­dok­kaita -

Kokoo­mus nimesi euro­vaa­lieh­dok­kaita -

Julkaistu:

- Autto, Heikki (s. 1984).
Hallin­to­tie­tei­den kandi­daatti, Rova­nie­men kaupun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­taja.

- Itälä, Ville (s. 1959).
Euroo­pan Parla­men­tin jäsen, vara­tuo­mari.

- Korhola, Eija-Riitta (s. 1959).
Euroo­pan Parla­men­tin jäsen, filo­so­fian lisen­si­aatti.

- Metsola, Ukko (s. 1973).
Valtio­tie­teen mais­teri, Master of Public Policy. Yrit­täjä ? EU-asioi­den neuvon­ta­pal­ve­lut.

- Pent­tilä, Risto E.J. (s. 1959).
Elin­kei­noe­lä­män Valtuus­kunta EVAn johtaja.

- Pieti­käi­nen, Sirpa (s. 1959).
Euroo­pan Parla­men­tin jäsen, ekonomi.

- Puhakka, Joona (s. 1982). Kaup­pa­tie­tei­den kandi­daatti.

- Railimo, Riikka (s. 1975).
Itä-Suomen EU-toimis­ton johtaja, yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri.

- Suoma­lai­nen, Nina (s. 1966)
Vanhempi kehi­tys­po­li­tii­kan asian­tun­tija, valtio­tie­tei­den mais­teri (poli­tices magis­ter).

- Vikman, Sofia (s. 1983)
Yhteis­kun­ta­tie­tei­den kandi­daatti, kansan­edus­ta­jan avus­taja.

Kokoo­mus tulee nimeä­mään yhteensä 20 euro­vaa­lieh­do­kasta. Seuraa­vat nimeä­mi­set tehdään kevään mittaan myöhem­min erik­seen ilmoi­tet­ta­vana ajan­koh­tana.

Ehdok­kai­den esit­te­ly­sivu.

Puolue­val­tuus­ton vaali­ko­kouk­sessa nimet­tiin myös puolue­hal­li­tus vuodelle 2009.

Lisä­tie­toja:
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content