Kokoomus.fi
Kokoomus kuuntelee! Eurovaa­lieh­dok­kaiden ja minis­te­ri­ryhmän Korva-kiertue käynnistyy

Kokoomus kuuntelee! Eurovaa­lieh­dok­kaiden ja minis­te­ri­ryhmän Korva-kiertue käynnistyy

Julkaistu: 2.4.09 Uutiset

Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dokkaat Heikki Autto, Ville Itälä, Pia Kauma, Eija-Riitta Korhola, Anne Linnonmaa, Johanna Manninen, Ukko Metsola, Risto E.J. Penttilä, Sirpa Pieti­käinen, Joona Puhakka, Kai Pöntinen, Riikka Railimo, Petri Sarvamaa, Eva-Riitta Siitonen, Nina Suoma­lainen, Jukka Tuori, Tuulikki Ukkola, Ari Vatanen, Sofia Vikman* ja minis­te­ri­ryhmä Jyrki ?C?est fantas­tique? Kataisen johdolla jalkau­tuvat koko maan katta­valle Kokoomus kuuntelee -kiertu­eelle kuunte­lemaan suoma­laisia.

[*31.3.2009 mennessä nimetyt ehdokkaat]

Nurkka­kun­tainen kyräily on taakse jäänyttä elämää ja uusi, avoin sekä suvait­se­vainen Eurooppa iloineen ja huolineen on täällä tässä ja nyt. Siksi Kokoomus haluaa kuulla, mitä terveisiä suoma­laiset haluavat lähettää Euroopan unionin ytimeen, Brysselin toreille, turuille ja istun­to­sa­leille.

Korva-tapah­tumia järjes­tetään lähes sata ympäri maan! Helsin­gissä Kolmen Sepän patsaalla torstaina 2.4. klo 11.30-12.30 mukana ovat puheen­johtaja Jyrki Katainen, ulkomi­nisteri Alexander Stubb ja asunto­mi­nisteri Jan Vapaa­vuori sekä eurovaa­lieh­dokkaat Heikki Autto, Pia Kauma, Anne Linnonmaa, Ukko Metsola, Petri Sarvamaa, Nina Suoma­lainen ja Jukka Tuori.

Huhtikuun Kokoomus kuuntelee -tapah­tumat:

- 6.4. Lappeen­ranta, Galleria Caféteria (Kauppak. 40 C) klo 13.15-14.00, mukana puolus­tus­mi­nisteri Jyri Häkämies
- 6.4. Luumäki, Kahvila Maiskis (Linnalant. 55) klo 15.30-16.15, mukana puolus­tus­mi­nisteri Jyri Häkämies,

- 14.4. Vihti, mukana puheen­johtaja Jyrki Katainen

- 14.4. Rovaniemi, mukana sisämi­nisteri Anne Holmlund
- 16.4. Kuusamo, mukana viestin­tä­mi­nisteri Suvi Lindén

- 18.4. Vantaa, mukana puheen­johtaja Jyrki Katainen
-23.4. Joensuu, mukana sisämi­nisteri Anne Holmlund

- 25.4. Huittinen, mukana opetus­mi­nisteri Henna Virkkunen

Kiertueen tarkemmat aikataulut, paikat ja osallis­tujat löytyvät osoit­teesta: www.kokoomuskuuntelee.fi Tiedo­tus­vä­li­neiden edustajat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita seuraamaan Korva-kiertueen tapah­tumia!

Lisätietoja:

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

www.kokoomuskuuntelee.fi
www.heimepuhutaanulkopolitiikkaa.fi
www.suomentoivo.fi
www.toivotalkoot.fi


Kokoomus.fi