Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus kuun­te­lee! Euro­vaa­lieh­dok­kai­den ja minis­te­ri­ryh­män Korva-kier­tue käyn­nis­tyy

Kokoo­mus kuun­te­lee! Euro­vaa­lieh­dok­kai­den ja minis­te­ri­ryh­män Korva-kier­tue käyn­nis­tyy

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat Heikki Autto, Ville Itälä, Pia Kauma, Eija-Riitta Korhola, Anne Linnon­maa, Johanna Manni­nen, Ukko Metsola, Risto E.J. Pent­tilä, Sirpa Pieti­käi­nen, Joona Puhakka, Kai Pönti­nen, Riikka Railimo, Petri Sarva­maa, Eva-Riitta Siito­nen, Nina Suoma­lai­nen, Jukka Tuori, Tuulikki Ukkola, Ari Vata­nen, Sofia Vikman* ja minis­te­ri­ryhmä Jyrki ?C?est fantas­tique? Katai­sen johdolla jalkau­tu­vat koko maan katta­valle Kokoo­mus kuun­te­lee -kier­tu­eelle kuun­te­le­maan suoma­lai­sia.

[*31.3.2009 mennessä nime­tyt ehdok­kaat]

Nurk­ka­kun­tai­nen kyräily on taakse jäänyttä elämää ja uusi, avoin sekä suvait­se­vai­nen Eurooppa iloi­neen ja huoli­neen on täällä tässä ja nyt. Siksi Kokoo­mus haluaa kuulla, mitä tervei­siä suoma­lai­set halua­vat lähet­tää Euroo­pan unio­nin ytimeen, Brys­se­lin toreille, turuille ja istun­to­sa­leille.

Korva-tapah­tu­mia järjes­te­tään lähes sata ympäri maan! Helsin­gissä Kolmen Sepän patsaalla tors­taina 2.4. klo 11.30-12.30 mukana ovat puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen, ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stubb ja asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori sekä euro­vaa­lieh­dok­kaat Heikki Autto, Pia Kauma, Anne Linnon­maa, Ukko Metsola, Petri Sarva­maa, Nina Suoma­lai­nen ja Jukka Tuori.

Huhti­kuun Kokoo­mus kuun­te­lee -tapah­tu­mat:

- 6.4. Lappeen­ranta, Galle­ria Café­te­ria (Kaup­pak. 40 C) klo 13.15-14.00, mukana puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies
- 6.4. Luumäki, Kahvila Mais­kis (Linna­lant. 55) klo 15.30-16.15, mukana puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies,

- 14.4. Vihti, mukana puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen

- 14.4. Rova­niemi, mukana sisä­mi­nis­teri Anne Holm­lund
- 16.4. Kuusamo, mukana vies­tin­tä­mi­nis­teri Suvi Lindén

- 18.4. Vantaa, mukana puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen
-23.4. Joen­suu, mukana sisä­mi­nis­teri Anne Holm­lund

- 25.4. Huit­ti­nen, mukana opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen

Kier­tu­een tarkem­mat aika­tau­lut, paikat ja osal­lis­tu­jat löyty­vät osoit­teesta: www.kokoomuskuuntelee.fi Tiedo­tus­vä­li­nei­den edus­ta­jat ovat lämpi­mästi terve­tul­leita seuraa­maan Korva-kier­tu­een tapah­tu­mia!

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

www.kokoomuskuuntelee.fi
www.heimepuhutaanulkopolitiikkaa.fi
www.suomentoivo.fi
www.toivotalkoot.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content