Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus nimesi euro­vaa­lieh­dok­kaita -

Kokoo­mus nimesi euro­vaa­lieh­dok­kaita -

Julkaistu:

Euro­vaa­lieh­dok­kaiksi nimet­tiin seuraa­vat henki­löt:

ANNE LINNONMAA (s. 1954)
Vaate­tus­suun­nit­te­lija (Taide­teol­li­nen Korkea­koulu), pääsuun­nit­te­lija.
Gsm: 040 5868 555, sähkö­posti: anne.linnonmaa@annelinnonmaa.fi
koti­sivu: www.annelinnonmaa.fi

JOHANNA MANNINEN (s. 1980)
Opis­ke­lija, liikunta- ja yhteis­kun­ta­tie­tei­den yo, pika­juok­sija.
Gsm: 040 7211 112 , sähkö­posti: johmanni@jyu.fi
koti­sivu www.johannamanninen.net

KAI PÖNTINEN ( s. 1963)
Yrit­täjä, Lapuan kaupun­gin­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­taja.
Gsm: 0500 555 969 , sähkö­posti: kai.pontinen@nic.fi
koti­sivu: www.kaipontinen.fi (avau­tuu 1.3.)

JUKKA TUORI (s. 1948)
Agro­nomi, maakun­ta­neu­vos.
Gsm: 0500 732 892 , sähkö­posti: jukka.tuori@dnainternet.net
koti­sivu: www.jukkatuori.fi

ARI VATANEN (s.1952)
Auto­tek­nikko, Euroo­pan Parla­men­tin jäsen (MEP).
Sähkö­posti: ari.vatanen@europarl.europa.eu
koti­sivu: www.arivatanen.com

Tammi­kuussa puolue­val­tuus­ton vaali­ko­kouk­sessa ehdok­kaiksi nimet­tiin:

Heikki Autto, Ville Itälä, Eija-Riitta Korhola, Ukko Metsola, Risto E.J. Pent­tilä, Sirpa Pieti­käi­nen, Joona Puhakka, Riikka Railimo, Nina Suoma­lai­nen, Sofia Vikman. Kokoo­mus aset­taa euro­vaa­leissa täyden 20 ehdok­kaan listan. Seuraa­vien ehdok­kai­den nimeä­mi­sestä tiedo­te­taan tarkem­min myöhem­min.

Tarkem­pia tietoja ehdok­kaista löytyy osoit­teesta: http://localhost:5000/eurovaalit/ehdokkaat/

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content