Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus nimesi euro­vaa­lieh­dok­kaita -

Kokoo­mus nimesi euro­vaa­lieh­dok­kaita -

Julkaistu:

Euro­vaa­lieh­dok­kaiksi nimet­tiin seuraa­vat henki­löt:

ANNE LINNONMAA (s. 1954)
Vaate­tus­suun­nit­te­lija (Taide­teol­li­nen Korkea­koulu), pääsuun­nit­te­lija.
Gsm: 040 5868 555, sähkö­posti: anne.linnonmaa@annelinnonmaa.fi
koti­sivu: www.annelinnonmaa.fi

JOHANNA MANNINEN (s. 1980)
Opis­ke­lija, liikunta- ja yhteis­kun­ta­tie­tei­den yo, pika­juok­sija.
Gsm: 040 7211 112 , sähkö­posti: johmanni@jyu.fi
koti­sivu www.johannamanninen.net

KAI PÖNTINEN ( s. 1963)
Yrit­täjä, Lapuan kaupun­gin­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­taja.
Gsm: 0500 555 969 , sähkö­posti: kai.pontinen@nic.fi
koti­sivu: www.kaipontinen.fi (avau­tuu 1.3.)

JUKKA TUORI (s. 1948)
Agro­nomi, maakun­ta­neu­vos.
Gsm: 0500 732 892 , sähkö­posti: jukka.tuori@dnainternet.net
koti­sivu: www.jukkatuori.fi

ARI VATANEN (s.1952)
Auto­tek­nikko, Euroo­pan Parla­men­tin jäsen (MEP).
Sähkö­posti: ari.vatanen@europarl.europa.eu
koti­sivu: www.arivatanen.com

Tammi­kuussa puolue­val­tuus­ton vaali­ko­kouk­sessa ehdok­kaiksi nimet­tiin:

Heikki Autto, Ville Itälä, Eija-Riitta Korhola, Ukko Metsola, Risto E.J. Pent­tilä, Sirpa Pieti­käi­nen, Joona Puhakka, Riikka Railimo, Nina Suoma­lai­nen, Sofia Vikman. Kokoo­mus aset­taa euro­vaa­leissa täyden 20 ehdok­kaan listan. Seuraa­vien ehdok­kai­den nimeä­mi­sestä tiedo­te­taan tarkem­min myöhem­min.

Tarkem­pia tietoja ehdok­kaista löytyy osoit­teesta: http://localhost:5000/eurovaalit/ehdokkaat/

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Vies­tin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content