Kokoomus nimesi eurovaa­lieh­dok­kaita - – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus nimesi eurovaa­lieh­dok­kaita -

Kokoomus nimesi eurovaa­lieh­dok­kaita -

Julkaistu: 19.02.2009 Uncategorized

Eurovaa­lieh­dok­kaiksi nimettiin seuraavat henkilöt:

ANNE LINNONMAA (s. 1954)
Vaate­tus­suun­nit­telija (Taide­teol­linen Korkea­koulu), pääsuun­nit­telija.
Gsm: 040 5868 555, sähkö­posti: anne.linnonmaa@annelinnonmaa.fi
kotisivu: www.annelinnonmaa.fi

JOHANNA MANNINEN (s. 1980)
Opiskelija, liikunta- ja yhteis­kun­ta­tie­teiden yo, pikajuoksija.
Gsm: 040 7211 112 , sähkö­posti: johmanni@jyu.fi
kotisivu www.johannamanninen.net

KAI PÖNTINEN ( s. 1963)
Yrittäjä, Lapuan kaupun­gin­val­tuuston varapu­heen­johtaja.
Gsm: 0500 555 969 , sähkö­posti: kai.pontinen@nic.fi
kotisivu: www.kaipontinen.fi (avautuu 1.3.)

JUKKA TUORI (s. 1948)
Agronomi, maakun­ta­neuvos.
Gsm: 0500 732 892 , sähkö­posti: jukka.tuori@dnainternet.net
kotisivu: www.jukkatuori.fi

ARI VATANEN (s.1952)
Autotek­nikko, Euroopan Parla­mentin jäsen (MEP).
Sähkö­posti: ari.vatanen@europarl.europa.eu
kotisivu: www.arivatanen.com

Tammi­kuussa puolue­val­tuuston vaali­ko­kouk­sessa ehdok­kaiksi nimettiin:

Heikki Autto, Ville Itälä, Eija-Riitta Korhola, Ukko Metsola, Risto E.J. Penttilä, Sirpa Pieti­käinen, Joona Puhakka, Riikka Railimo, Nina Suoma­lainen, Sofia Vikman. Kokoomus asettaa eurovaa­leissa täyden 20 ehdokkaan listan. Seuraavien ehdok­kaiden nimeä­mi­sestä tiedo­tetaan tarkemmin myöhemmin.

Tarkempia tietoja ehdok­kaista löytyy osoit­teesta: http://localhost:5000/eurovaalit/ehdokkaat/

Lisätietoja:

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Viestin­tä­pääl­likkö Jenni Haukio, gsm 040 7292 447


Kokoomus.fi