Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Pieti­käi­nen, Virk­ku­nen ja Sarva­maa jatko­kau­delle parla­ment­tiin

Pieti­käi­nen, Virk­ku­nen ja Sarva­maa jatko­kau­delle parla­ment­tiin

Julkaistu:

Kokoo­mus piti paik­kansa Suomen suurim­pana puolu­eena euro­vaa­leissa 20,8 % kanna­tuk­sella.

Istu­vat euroe­dus­ta­jat Sirpa Pieti­käi­nen, Henna Virk­ku­nen ja Petri Sarva­maa saivat jatko­kau­den Euroo­pan parla­men­tissa.

Puolue­sih­teeri Janne Peso­nen kommen­toi tulosta tuoreel­taan Twit­te­rissä: “Hieno euro­vaa­li­tu­los! Koko puolu­een pitkän histo­rian ylivoi­mai­sin ykkös­sija vaaleissa. Kiitok­set ehdok­kaille, tuki­tii­meille, kent­tä­väelle ja puolu­een työn­te­ki­jöille. Olemme edel­leen Suomen johtava Euroop­pa­puo­lue ja se on pitkälti teidän ansio­tanne. 😊👏🏼🙏🏼👍🏼”

 

Koko puolu­een pitkän histo­rian ylivoi­mai­sin ykkös­sija vaaleissa.

Tunnelma vaali­val­vo­jai­sissa oli alkuun odot­tava – pitääkö kokoo­mus paik­kansa suurim­pana puolu­eena, ketkä vali­taan parla­ment­tiin ja voit­taako Suomi jääkie­kon MM-kultaa. Riemu­han siitä repesi, kun selvisi että kokoo­mus on histo­rial­li­sesti tarkas­tel­len ylivoi­mai­nen ykkö­nen vaaleissa, pitää kolme paik­kaansa ja Leijo­nat varmis­ti­vat Suomelle 3. jääkie­kon maail­man­mes­ta­ruu­den.

Tutustu meppei­himme:

Sirpa Pieti­käi­nen

Henna Virk­ku­nen

Petri Sarva­maa

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

5.9.2020

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana kolman­nelle kaudelle. Orpo on johta­nut kokoo­musta kesä­kuusta 2016.

2.4.2020

Kokoo­mus vaatii Fideszin erot­ta­mista EPP:stä yhdessä 12 muun puolu­een kanssa

Kirjeessä EPP:n puheen­joh­taja Donald Tuskille 13 Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) jäsen­puo­luetta vaati­vat Fideszin erot­ta­mista EPP:stä. Kirjeen on alle­kir­joit­ta­nut kokoo­muk­sen puheen­joh­taja ja