Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Pieti­käi­nen, Virk­ku­nen ja Sarva­maa jatko­kau­delle parla­ment­tiin

Pieti­käi­nen, Virk­ku­nen ja Sarva­maa jatko­kau­delle parla­ment­tiin

Julkaistu:

Kokoo­mus piti paik­kansa Suomen suurim­pana puolu­eena euro­vaa­leissa 20,8 % kanna­tuk­sella.

Istu­vat euroe­dus­ta­jat Sirpa Pieti­käi­nen, Henna Virk­ku­nen ja Petri Sarva­maa saivat jatko­kau­den Euroo­pan parla­men­tissa.

Puolue­sih­teeri Janne Peso­nen kommen­toi tulosta tuoreel­taan Twit­te­rissä: “Hieno euro­vaa­li­tu­los! Koko puolu­een pitkän histo­rian ylivoi­mai­sin ykkös­sija vaaleissa. Kiitok­set ehdok­kaille, tuki­tii­meille, kent­tä­väelle ja puolu­een työn­te­ki­jöille. Olemme edel­leen Suomen johtava Euroop­pa­puo­lue ja se on pitkälti teidän ansio­tanne. 😊👏🏼🙏🏼👍🏼”

 

Koko puolu­een pitkän histo­rian ylivoi­mai­sin ykkös­sija vaaleissa.

Tunnelma vaali­val­vo­jai­sissa oli alkuun odot­tava – pitääkö kokoo­mus paik­kansa suurim­pana puolu­eena, ketkä vali­taan parla­ment­tiin ja voit­taako Suomi jääkie­kon MM-kultaa. Riemu­han siitä repesi, kun selvisi että kokoo­mus on histo­rial­li­sesti tarkas­tel­len ylivoi­mai­nen ykkö­nen vaaleissa, pitää kolme paik­kaansa ja Leijo­nat varmis­ti­vat Suomelle 3. jääkie­kon maail­man­mes­ta­ruu­den.

Tutustu meppei­himme:

Sirpa Pieti­käi­nen

Henna Virk­ku­nen

Petri Sarva­maa

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

30.7.2023

Sirpa Pieti­käi­nen: Moderni orjuus on todel­li­suutta myös Euroo­passa

Toisin kuin histo­rian­kir­joista voisi usein päätellä, orjuus ei loppu­nut 1800-luvulla, kun orja­kauppa vaiheit­tain kiel­let­tiin. Maail­massa on edel­leen orjuutta, joka on

Skip to content