• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Kategoria: Vaalit

  Vaalit


  Pieti­käi­nen, Virk­ku­nen ja Sarva­maa jatko­kau­delle parla­ment­tiin

  27.05.2019 EU Vaalit

  Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2019: Uskomme Euroop­paan

  02.05.2019 EU Kannat Kulttuuri Sivistys Terveys Turvallisuus Ulkopolitiikka Vaalit Ympäristö

  Kokoo­muk­sen vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­li­jan kysy­myk­siin 30.4.2019

  30.04.2019 Politiikka Vaalit

  Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­lista täynnä: Matilda af Häll­ström ehdok­kaaksi

  16.04.2019 EU Vaalit

  Uusia euro­vaa­lieh­dok­kaita: Korhola, Ropo ja Yli-Rahnasto

  22.03.2019 Vaalit

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2019: Luotamme Suomeen

  28.02.2019 Kannat Vaalit
  Kokoomuksen vaaliteema: turvallisuus, kansainvälisyys

  Vaali­teema: Turval­li­nen, avoin ja kansain­vä­li­nen Suomi

  Sivistys Turvallisuus Vaalit Vaaliteema Ympäristö
  Kokoomuksen vaaliteema: kaupungit, maaseutu, kaupungistuminen

  Vaali­teema: Kasva­vat kaupun­git, kukois­tava maa

  Kulttuuri Talous Vaalit Vaaliteema Ympäristö
  Kokoomuksen vaaliteema: vanhuus, eläkeläiset, seniorit

  Vaali­teema: Hyvä ja oman­nä­köi­nen vanhuus

  Kulttuuri Sivistys Terveys Turvallisuus Vaalit Vaaliteema
  Kokoomuksen vaaliteema: lapset ja perheet, varhaiskasvatus

  Vaali­teema: Paras maa lapsille ja perheille

  Kulttuuri Sivistys Vaalit Vaaliteema