Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Val / Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

Publicerad:

De nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­kerna Sirpa Pietikä­i­nen, Henna Virk­ku­nen och Petri Sarva­maa fort­sät­ter i Euro­pa­par­la­men­tet.

Parti­sek­re­te­ra­ren Janne Peso­nen kommen­te­rade resul­ta­tet på Twit­ter: ”Det blev ett fint EU-valre­sul­tat! Den mest över­lägsna förstap­lat­sen i val genom hela parti­ets långa histo­ria. Stort tack till kandi­da­terna, stöd­grup­perna, fält­ar­be­tarna och parti­ets anställda. Vi är fort­fa­rande Finlands ledande Euro­pa­parti i synner­her tack vare er. 😊👏🏼🙏🏼👍🏼”

Den mest över­lägsna förstap­lat­sen i val genom hela parti­ets långa histo­ria.

Stäm­ningen i valva­kan var förvän­tans­full i början – Behål­ler Samlings­par­tiet sin plats som störst? Vem blir valda till Euro­pa­par­la­men­tet? Vinner Finland guld i hockey-VM 2019? Stäm­ningen blev helt fantas­tisk när det blev klart att Samling­par­tiet är över­läg­set störst i valet ur en histo­risk synvin­kel, behål­ler sina tre plat­ser och Finlands lejon säkrade det tredje världmäs­ters­ska­pet i ishoc­key.

Bli bekant med våra euro­pa­par­la­men­ta­ri­ker:

Sirpa Pietikä­i­nen

Henna Virk­ku­nen

Petri Sarva­maa

Mer innehåll i samma kategori

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

18.11.2019

Petteri Orpo’s message to EPP Congress dele­ga­tes

Dear Friend, I am seek­ing your support to become Vice Presi­dent of the Euro­pean People’s Party. As a party leader

2.5.2019

Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram 2019: Vi tror på Europa

Hitta din kandi­dat Samlings­par­ti­ets EU-valpro­gram: Vi tror på Europa Finland har varit medlem i Euro­pe­iska unio­nen i 24 år. Finlän­dare