Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Kokoomus.fi / Artiklar / Yleinen / Val / Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

Samlings­paer­tiet behöll sin plats som Finlands största parti i EU-valet med 20,8 %.

Publicerad:

De nuva­rande euro­pa­par­la­men­ta­ri­kerna Sirpa Pietikä­i­nen, Henna Virk­ku­nen och Petri Sarva­maa fort­sät­ter i Euro­pa­par­la­men­tet.

Parti­sek­re­te­ra­ren Janne Peso­nen kommen­te­rade resul­ta­tet på Twit­ter: ”Det blev ett fint EU-valre­sul­tat! Den mest över­lägsna förstap­lat­sen i val genom hela parti­ets långa histo­ria. Stort tack till kandi­da­terna, stöd­grup­perna, fält­ar­be­tarna och parti­ets anställda. Vi är fort­fa­rande Finlands ledande Euro­pa­parti i synner­her tack vare er. 😊👏🏼🙏🏼👍🏼”

Den mest över­lägsna förstap­lat­sen i val genom hela parti­ets långa histo­ria.

Stäm­ningen i valva­kan var förvän­tans­full i början – Behål­ler Samlings­par­tiet sin plats som störst? Vem blir valda till Euro­pa­par­la­men­tet? Vinner Finland guld i hockey-VM 2019? Stäm­ningen blev helt fantas­tisk när det blev klart att Samling­par­tiet är över­läg­set störst i valet ur en histo­risk synvin­kel, behål­ler sina tre plat­ser och Finlands lejon säkrade det tredje världmäs­ters­ska­pet i ishoc­key.

Bli bekant med våra euro­pa­par­la­men­ta­ri­ker:

Sirpa Pietikä­i­nen

Henna Virk­ku­nen

Petri Sarva­maa

Mer innehåll i samma kategori

14.11.2023

Alex­an­der Stubbs Före­nande program: Öppet, tryggt och inter­na­tio­nellt Finland

Början: En värld i omvälv­ning De tre vikti­gaste uppgif­terna för repu­bli­kens presi­dent har att göra med utri­kes­po­li­tik, över­be­fäl­ha­var­skap och värde­ringar.

3.2.2021

In a Coali­tion muni­ci­pa­lity, the heart beats on the right

All poli­ti­cal parties want good. Who would inten­tio­nally want to replace well­be­ing with distress? We all agree that it is

18.11.2019

Petteri Orpo’s message to EPP Congress dele­ga­tes

Dear Friend, I am seek­ing your support to become Vice Presi­dent of the Euro­pean People’s Party. As a party leader

Skip to content