Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Vuosi: 2015

Sisällöt aiheen mukaan:

 • Järjestö
 • Kannat
 • Kysely
 • Ohjelmatyö
 • Politiikka
 • Puheet
 • Rekry-uutisia
 • Tiedote
 • Vaaliteema
 • Verkostoblogit
 • Sisällöt kuukauden mukaan:

  Vuosi: 2015


  Kokoo­muk­selta vahva tuki paikal­li­selle sopi­mi­selle

  08.12.2015 Uncategorized

  Sato­nen: Halli­tuk­sen turva­paik­ka­po­liit­ti­nen ohjelma askel oike­aan suun­taan

  Uncategorized

  Kokoo­muk­sen Pelko­nen ja Wallin­heimo: Media­työ­ryh­män ehdo­tuk­siin tartut­tava nopeasti

  07.12.2015 Uncategorized

  Grahn-Laaso­nen: Mitä jätämme jälkeemme, on lastemme elämää

  05.12.2015 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen vietävä kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketti maaliin

  02.12.2015 Uncategorized

  Janne Sankelo: Suomen kesto­ky­vyn raja tulee vastaan vuodessa

  30.11.2015 Uncategorized

  Outi Mäkelä: Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan toimin­taa kehi­tet­tävä avoi­mem­paan suun­taan

  24.11.2015 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen Sato­nen SDP:n vaih­toeh­to­bud­je­tista: Puurot ja vellit menneet sekai­sin

  Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Lisää paikal­lista sopi­mista, yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­sia alas

  Uncategorized

  Vara­pu­he­mies Risikko: Valin­nan­va­paus helpot­taa palve­lui­den saata­vuutta

  21.11.2015 Uncategorized