Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Vuosi: 2015

Sisällöt aiheen mukaan:

 • Järjestö
 • Kannat
 • Kysely
 • Ohjelmatyö
 • Politiikka
 • Puheet
 • Rekry-uutisia
 • Tiedote
 • Vaaliteema
 • Verkostoblogit
 • Sisällöt kuukauden mukaan:

  Vuosi: 2015


  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Henki­löstö pidet­tävä mukana sote-uudis­tuk­sen kaikissa vaiheissa

  18.11.2015 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä: Haja-asutusa­luei­den liiken­ne­pal­ve­lut turvat­tava

  17.11.2015 Uncategorized

  Vara­pu­he­mies Risikko: Valin­nan­va­paus sotessa paran­taa pien­ten yritys­ten toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sia

  16.11.2015 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen Mäkelä: Sote-ratkaisu tehtiin asia­kas ja palve­lut edellä

  09.11.2015 Uncategorized

  Sarko­maa: Sote-ratkai­sulla haetaan suoma­lais­ten parasta ja tasa­ver­tai­sia palve­luja

  07.11.2015 Yleinen

  Mäkelä: Halli­tuk­sen lisä­sat­saus maahan­muut­toon vält­tä­mä­tön

  26.10.2015 Uncategorized

  Outi Mäkelä: Vihrei­den vaih­toeh­to­bud­jetti pääs­tää velkaan­tu­mi­sen karkuun

  23.10.2015 Uncategorized

  Jyrki Katai­sesta EPP:n vara­pu­heen­joh­taja

  22.10.2015 Yleinen

  Arto Sato­nen Ylen parla­men­taa­ri­sen seuran­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

  Uncategorized

  Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston loka­kuun kolumni: Raken­ta­mi­sen sietä­mä­tön kestä­vyys

  16.10.2015 Ohjelmatyö