Jyrki Katai­sesta EPP:n varapu­heen­johtaja – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Katai­sesta EPP:n varapu­heen­johtaja

Jyrki Katai­sesta EPP:n varapu­heen­johtaja

Julkaistu: 22.10.2015 Uncategorized

Euroopan komission varapu­heen­johtaja, Kokoo­muksen entinen puheen­johtaja Jyrki Katainen on valittu Euroopan kansan­puo­lueen EPP:n varapu­heen­joh­ta­jaksi. Katainen valittiin varapu­heen­joh­ta­jaksi Euroopan keskus­ta­oi­keis­to­laiset puolueet yhdis­tävän EPP:n puolue­ko­kouk­sessa torstaina Madri­dissa.

”Haluan rakentaa EPP:tä Kokoo­muksen arvopoh­jalta eli sivis­tyksen, kannus­ta­misen, suvait­se­vai­suuden ja vahvan talous­po­li­tiikan kautta”, Katainen sanoi.

EPP:n puheen­joh­ta­jiston kausi on kolmi­vuo­tinen. Katainen on aiemmin toiminut EPP:n varapu­heen­joh­tajana vuosina 2006-2012.


Kokoomus.fi