• FI
 • SV
 • MENU
  Year: 2015

  Year: 2015

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Hyvää Joulua ja Onnel­lista Uutta Vuotta

  Julkaistu: 22.12.2015

  Kokoo­muk­sen Sato­nen ja Wallin­heimo: Stub­bin työ- ja arvo­linja on osuva ja oikea

  Julkaistu: 17.12.2015

  Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mielestä ener­gi­au­nio­nin tavoit­teena on ener­giao­ma­va­rai­suu­den nosta­mi­nen ja pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen

  Julkaistu: 16.12.2015

  Stubb: Suomi pystyy parem­paan - yhdessä

  Julkaistu:

  Kokoo­muk­sen Mäkelä aukio­lo­pää­tök­sestä: Voitto vapau­delle, voitto kulut­ta­jille

  Julkaistu: 15.12.2015

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro tiis­tain 15.12. väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa

  Julkaistu:

  Alex Stub­bin Snell­man-säätiön puhe suorana lähe­tyk­senä

  Julkaistu:

  Kokoo­muk­sen ek-ryhmän puheen­vuoro v. 2016 talous­ar­vion palau­te­kes­kus­te­lussa

  Julkaistu: 14.12.2015

  Grahn-Laaso­nen: Histo­rial­li­nen ilmas­to­sopu

  Julkaistu: 12.12.2015

  Kokoo­muk­sen Vartiai­nen: Julki­set työl­li­syys­me­not edesaut­ta­vat harvoin pysy­vää työl­lis­ty­mistä

  Julkaistu: 09.12.2015