MENU
Vuosi: 2015

Vuosi: 2015

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Hyvää Joulua ja Onnel­lista Uutta Vuotta

Julkaistu: 22.12.2015 Uutiset

Kokoo­muksen Satonen ja Wallin­heimo: Stubbin työ- ja arvolinja on osuva ja oikea

Julkaistu: 17.12.2015 Uutiset

Meppi­ter­veiset: Virkkusen mielestä energi­au­nionin tavoit­teena on energiao­ma­va­rai­suuden nosta­minen ja päästöjen vähen­tä­minen

Julkaistu: 16.12.2015 Uutiset

Stubb: Suomi pystyy parempaan - yhdessä

Julkaistu: Uutiset

Kokoo­muksen Mäkelä aukio­lo­pää­tök­sestä: Voitto vapau­delle, voitto kulut­ta­jille

Julkaistu: 15.12.2015 Uutiset

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro tiistain 15.12. väliky­sy­mys­kes­kus­te­lussa

Julkaistu: Uutiset

Alex Stubbin Snellman-säätiön puhe suorana lähetyksenä

Julkaistu: Uutiset

Kokoo­muksen ek-ryhmän puheen­vuoro v. 2016 talous­arvion palau­te­kes­kus­te­lussa

Julkaistu: 14.12.2015 Uutiset

Grahn-Laasonen: Histo­rial­linen ilmas­tosopu

Julkaistu: 12.12.2015 Uutiset

Kokoo­muksen Vartiainen: Julkiset työlli­syys­menot edesaut­tavat harvoin pysyvää työllis­ty­mistä

Julkaistu: 09.12.2015 Uutiset

Kokoomus.fi