Alex Stub­bin Snell­man-säätiön puhe suorana lähe­tyk­senä

Julkaistu: 15.12.2015

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan, valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stub­bin Snell­man-säätiön talvi­se­mi­naa­rissa pitä­mää puhetta voi seurata myös suorana lähe­tyk­senä.

Puhe pide­tään keski­viik­kona 16.12. klo 11.00. Puhetta voi seurata osoit­teessa https://www.youtube.com/user/KokoomusOfficial