Meppi­ter­veiset: Virkkusen mielestä energi­au­nionin tavoit­teena on energiao­ma­va­rai­suuden nosta­minen ja päästöjen vähen­tä­minen – kokoomus.fi
MENU
Meppi­ter­veiset: Virkkusen mielestä energi­au­nionin tavoit­teena on energiao­ma­va­rai­suuden nosta­minen ja päästöjen vähen­tä­minen

Meppi­ter­veiset: Virkkusen mielestä energi­au­nionin tavoit­teena on energiao­ma­va­rai­suuden nosta­minen ja päästöjen vähen­tä­minen

Julkaistu: 16.12.2015 Uncategorized

Energiao­ma­va­rai­suuden nosta­minen ja päästöjen vähen­tä­minen onnistuu mm. lisää­mällä uusiu­tuvan energian osuutta ja energia­te­hok­kuutta edistä­mällä.


Kokoomus.fi