Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen Ylen parla­men­taa­ri­sen seuran­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Arto Sato­nen Ylen parla­men­taa­ri­sen seuran­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on nimen­nyt kansan­edus­taja Arto Sato­sen, 49, Yleis­ra­dio Oy:n rahoi­tusta ja tehtä­viä pohti­van parla­men­taa­ri­sen seuran­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi.

Sato­nen on neljän­nen kauden kansan­edus­taja Sasta­ma­lasta ja toimii myös edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana.

Sato­nen on aikai­sem­min toimi­nut muun muassa edus­kun­nan liikenne- ja vies­tin­tä­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jana sekä Yleis­ra­dion hallin­to­neu­vos­ton jäse­nenä.

Päätös tehtiin edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa tors­taina yksi­mie­li­sesti.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content