Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen Ylen parla­men­taa­ri­sen seuran­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Arto Sato­nen Ylen parla­men­taa­ri­sen seuran­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on nimen­nyt kansan­edus­taja Arto Sato­sen, 49, Yleis­ra­dio Oy:n rahoi­tusta ja tehtä­viä pohti­van parla­men­taa­ri­sen seuran­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi.

Sato­nen on neljän­nen kauden kansan­edus­taja Sasta­ma­lasta ja toimii myös edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana.

Sato­nen on aikai­sem­min toimi­nut muun muassa edus­kun­nan liikenne- ja vies­tin­tä­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jana sekä Yleis­ra­dion hallin­to­neu­vos­ton jäse­nenä.

Päätös tehtiin edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa tors­taina yksi­mie­li­sesti.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content