Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen Ylen parla­men­taa­ri­sen seuran­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Arto Sato­nen Ylen parla­men­taa­ri­sen seuran­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on nimen­nyt kansan­edus­taja Arto Sato­sen, 49, Yleis­ra­dio Oy:n rahoi­tusta ja tehtä­viä pohti­van parla­men­taa­ri­sen seuran­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi.

Sato­nen on neljän­nen kauden kansan­edus­taja Sasta­ma­lasta ja toimii myös edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana.

Sato­nen on aikai­sem­min toimi­nut muun muassa edus­kun­nan liikenne- ja vies­tin­tä­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jana sekä Yleis­ra­dion hallin­to­neu­vos­ton jäse­nenä.

Päätös tehtiin edus­kun­ta­ryh­män kokouk­sessa tors­taina yksi­mie­li­sesti.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content