Janne Sankelo: Suomen kesto­kyvyn raja tulee vastaan vuodessa – kokoomus.fi
MENU
Janne Sankelo: Suomen kesto­kyvyn raja tulee vastaan vuodessa

Janne Sankelo: Suomen kesto­kyvyn raja tulee vastaan vuodessa

Julkaistu: 30.11.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Janne Sankelo on tyyty­väinen EU:n ja Turkin suunni­telmaan rajoittaa Turkin kautta Eurooppaan saapuvien pakolaisten määrää.

”Aidoista avuntar­vit­si­joista tulee kantaa huolta. Nyt tehdyillä järjes­te­lyillä päätöksiä turva­paikan myöntä­mi­sestä voidaan tehdä jo ennen unionin alueelle saapu­mista. On perus­teltua, että Suomi on mukana rahoi­tuk­sessa, koska massii­vinen kansain­vaellus on saatava hallintaan”, Sankelo sanoo.

”Suomeen on tänä vuonna saapunut 30 000 turva­pai­kan­ha­kijaa. Mikäli sama tahti jatkuu, Suomen kesto­kyvyn raja tulee vastaan vuodessa.”

Sankelon mielestä hallitus on tehnyt olosuhteet huomioon ottaen ripeitä päätöksiä turva­pai­kan­ha­ku­pro­sessien nopeut­ta­mi­seksi. Sisämi­nisteri Petteri Orpo on ollut tilanteen tasalla.

”On myös huoleh­dittava siitä, että sopimukset ovat kunnossa vastaa­not­taviin maihin ja paluu­lii­kenne toimii. Jos kielteisen turva­paik­ka­pää­töksen saaneelle jää jonkin­lainen vippas­konsti jäädä edelleen maahan, koko systeemin uskot­tavuus on vaaka­lau­dalla.”

Kauha­va­laisen Sankelon mukaan maahan tulleiden turva­pai­kan­ha­ki­joiden kotout­ta­mi­sessa tarvitaan luovia ratkaisuja.

”Hyviä käytän­teitä on esimer­kiksi Kauhavan vastaan­ot­to­kes­kuk­sessa, jossa väkeä ei jätetä makaamaan. Maan tavat tehdään selväksi, lapsille pidetään koulua ja alueella toimii myös omia yrityksiä. Kuri, järjestys ja päivä­ru­tiinit tuovat turvaa kaikille”, Sankelo sanoo.

Sankelon mukaan on kuitenkin realismia todeta, että turvat­to­muuden tunne on lisään­tynyt monilla niistä alueista, joihin vastaan­ot­to­kes­kuksia on perus­tettu.

”Jos ihmiset sanovat, että he eivät enää uskalla mennä lenkille, niin se on vakavasti otettava asia. Suomi on pidettävä turval­lisena maana. Hakijat ovat tietoi­sesti hakeneet kohde­maakseen Suomen. Silloin pitää tietää, että nyt mennään suoma­laisten nuottien mukaan.”

 

Sankelo puhui Kokoo­muksen maahan­muut­to­kier­tu­eella Kajaa­nissa 30.11.


Kokoomus.fi