• FI
 • SV
 • MENU
  Month: August 2012

  Month: August 2012

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Mäkelä: Patent­tien parempi oikeus­suoja merkit­tävä Suomen kilpai­lu­ky­vylle

  Julkaistu: 30.08.2012

  Vapaa­vuori: Budje­tin pää­tavoitteena työ­paikkojen turvaa­mi­nen

  Julkaistu:

  Mäkelä: Halli­tus panos­taa voimak­kaasti tulevaisuuden­tekijöihin

  Julkaistu:

  Toivakka: Sopu vanhus­palvelu­laista ottaa aidosti huomioon hoidon laadun

  Julkaistu:

  Sosi­aa­li­nen media - poliit­ti­sen vaikut­ta­mi­sen uusi voima -julkai­sun wiki-kehit­tely käyn­nis­tyy

  Julkaistu: 24.08.2012

  Katai­nen: Ratkaisu velka­kriisiin turvaa suoma­lais­ten työ­paikat

  Julkaistu: 23.08.2012

  Vapaa­vuori: Budje­tin pain­opis­teenä velkaantumis­kehityksen tait­ta­mi­nen

  Julkaistu: 22.08.2012

  Kokoomus­opiskelijat: Minis­teri Guze­nina-Richard­son kään­tää selkänsä nuorille!

  Julkaistu: 15.08.2012

  Katai­nen: Työllisyys­riihestä kasvua ja uusia työpaik­koja

  Julkaistu:

  Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­laista ei saa tulla laitos­pal­ve­lu­la­kia

  Julkaistu: