Kokoomus.fi
Kuukausi: elokuu 2012

Kuukausi: elokuu 2012


Mäkelä: Patenttien parempi oikeus­suoja merkittävä Suomen kilpai­lu­ky­vylle

Julkaistu: 30.8.12 Uutiset

Vapaa­vuori: Budjetin pää­tavoitteena työ­paikkojen turvaa­minen

Julkaistu: 30.8.12 Uutiset

Mäkelä: Hallitus panostaa voimak­kaasti tulevaisuuden­tekijöihin

Julkaistu: 30.8.12 Uutiset

Toivakka: Sopu vanhus­palvelu­laista ottaa aidosti huomioon hoidon laadun

Julkaistu: 30.8.12 Uutiset

Sosiaa­linen media - poliit­tisen vaikut­ta­misen uusi voima -julkaisun wiki-kehittely käynnistyy

Julkaistu: 24.8.12 Uutiset

Katainen: Ratkaisu velka­kriisiin turvaa suoma­laisten työ­paikat

Julkaistu: 23.8.12 Uutiset

Vapaa­vuori: Budjetin painopis­teenä velkaantumis­kehityksen taitta­minen

Julkaistu: 22.8.12 Uutiset

Kokoomus­opiskelijat: Ministeri Guzenina-Richardson kääntää selkänsä nuorille!

Julkaistu: 15.8.12 Uutiset

Katainen: Työllisyys­riihestä kasvua ja uusia työpaikkoja

Julkaistu: 15.8.12 Uutiset

Risikko: Vanhus­pal­ve­lu­laista ei saa tulla laitos­pal­ve­lu­lakia

Julkaistu: 15.8.12 Uutiset

Kokoomus.fi