Mäkelä: Patenttien parempi oikeussuoja merkittävä Suomen kilpailukyvylle

Hallitus sopi budjettiriihessä patenttiriitojen ja muiden aineettomia oikeuksia koskevien riita-asioiden keskittämisestä markkinatuomioistuimeen 1.9.2013 lukien. Tavoitteena on suomalaisten työpaikkojen ja yritysten tulevaisuuden turvaaminen. – Pidän erittäin merkittävänä Suomen kilpailukyvyn kannalta, että hallitus takaa paremman oikeussuojan patentteja ja aineettomia oikeuksia koskevissa asioissa. […]

Vapaavuori: Budjetin pää­tavoitteena työ­paikkojen turvaaminen

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jan Vapaavuori uskoo, että budjettiriihestä löytyy ratkaisun avaimia työllisyyden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi. – On aivan oikein, että talouskasvun tukeminen ja valtiontalouden tasapaino ovat tässä budjettiesityksessä keskiössä. Keskeinen osa talousarvion tulopuolta on laaja kasvupaketti. Hallituksen on tehtävä kaikkensa […]

Mäkelä: Hallitus panostaa voimakkaasti tulevaisuuden­tekijöihin

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Mäkelä on tyytyväinen hallituksen tänään budjettiriihessä tekemiin päätöksiin, joilla parannetaan lasten ja nuorten asemaa yhteiskunnassa. Hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. – Pääministeri Kataisen johdolla hallitus jatkaa johdonmukaista linjaansa ja panostaa […]

Toivakka: Sopu vanhus­palvelu­laista ottaa aidosti huomioon hoidon laadun

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka on tyytyväinen tänään hallituksen budjettiriihessä neuvoteltuun yhteisymmärrykseen vanhuspalvelulain toteutuksesta. ”Vanhuspalvelut saavat merkittäviä lisäresursseja. Kokoomuksen kannattama ja ministeri Risikon aikoinaan alulle panema lakiuudistus herätti paljon keskustelua erityisesti sitovien laitoshoidon henkilöstömitoitusten kirjaamisesta. Nyt saatu sopimus täyttää Kokoomuksen […]

Sosiaalinen media – poliittisen vaikuttamisen uusi voima -julkaisun wiki-kehittely käynnistyy

Suomen Toivo -ajatuspaja on julkaissut kattavan yleisteoksen sosiaalisen median eri muodoista ja keskeisimmistä käyttötavoista. Myös viimeisimmät tutkimustulokset sosiaalisen median roolista vaalikampanjoissa esitellään, samoin esimerkkejä kehittyneistä käyttötavoista ja pohdintaa sosiaalisen median maailmassa vaikuttamisesta. Kirja on ladattavissa tai tilattavissa maksutta. Kaikille halukkailla […]

Katainen: Ratkaisu velka­kriisiin turvaa suomalaisten työ­paikat

Pääministeri, Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen korosti Kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Lahdessa, että keskustelu Euroopan tulevaisuudesta tai euroalueen kriisinhallinnasta on mitä suurimmassa määrin keskustelua suomalaisen hyvinvointimallin puolustamisesta.

Vapaavuori: Budjetin painopisteenä velkaantumis­kehityksen taittaminen

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jan Vapaavuori pitää valtiontalouden tasapainotusta yhtenä Suomen suurimmista haasteista. Vapaavuori peräänkuuluttaa kehysriihestä vastauksia erityisesti kilpailukykyhaasteeseen ja uuden kasvun luomiseen. -Budjetti ei ole pelkkä menoarvio. Kyse on myös tuloista ? siitä, miten saamme Suomeen uutta kasvua, työpaikkoja ja […]

Kokoomus­opiskelijat: Ministeri Guzenina-Richardson kääntää selkänsä nuorille!

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry on tyrmistynyt peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin (sd.) sooloilusta vanhuspalvelulaissa. Peruspalveluministeri marssitti budjettineuvotteluihin Säätytalolle vaatimuksen vanhuspalvelulain henkilömitoituksesta, joka tulisi olla sosiaalidemokraattien ja ministerin mielestä seitsemän hoitajaa kymmentä vanhusta kohden. Samalla, kun kaikki sosiaali- ja terveysministeriön budjettilisäykset kiinnittyisivät tähän, […]

Katainen: Työllisyys­riihestä kasvua ja uusia työpaikkoja

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Jyrki Katainen pitää loppuvaalikauden suurimpana kysymyksenä julkisen talouden tasapainottamisen ohella uuden kasvun ja uusien työpaikkojen luomista. ”Hyvinvoinnin turvaamiseksi on tehtävä välttämättömän talouden sopeutuksen rinnalla kaikki mahdollinen, jolla edistetään uutta kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä”, Kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksen […]

Risikko: Vanhuspalvelulaista ei saa tulla laitospalvelulakia

Kokoomus tukee vahvasti viime vaalikaudella liikkeelle laitettua vanhuspalvelulakia, jonka tavoitteena on taata ikäihmisille oikeus laadukkaisiin palveluihin. Kokoomus haluaa, että vanhuspalveluita kehitetään siten, että ikäihmiset voivat itse valita omaan elämäntilanteeseensa parhaiten sopivan palvelumuodon. – Kokoomukselle tärkeintä on laadukkaat vanhuspalvelut ja valinnanvapaus. […]