MENU
Month: August 2012

Month: August 2012

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä koolla Oulussa

Julkaistu: 14.08.2012 Uncategorized

Risikko: Kokoo­mus kannat­taa vanhus­pal­ve­lu­la­kia - Vanhuk­silla oikeus saada moni­puo­li­sia palve­luja, hoitoa ja hoivaa

Julkaistu: 09.08.2012 Uncategorized

Lenita Toivakka: Perus­pal­ve­lut ovat olen­nai­nen osa sosi­aa­li­tur­vaa

Julkaistu: Uncategorized