Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä koolla Oulussa

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä koolla Oulussa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä kokoon­tuu kesä­ko­kouk­seen Ouluun 15.-16.8. Viral­li­sen kokous­oh­jel­man lisäksi tärkeässä roolissa on kansa­lais­ten tapaa­mi­nen ja kuun­te­le­mi­nen.

Kokoo­mus kuun­te­lee  -tapah­tu­mia järjes­te­tään sekä Oulussa että lähi­kun­nissa. Oulussa kokoo­mus­lai­sia voi tavata Oulun torilla ja Rotu­aa­rilla sekä Oulun kirjas­tossa järjes­tet­tä­vällä kansa­lais­ten kyse­ly­tun­nilla. Lisäksi minis­te­rit vierai­le­vat Hauki­pu­taalla, Kiimin­gissä, Iissä, Limin­gassa, Kempe­leessä, Oulun­sa­lossa, Tyrnä­vällä ja Muhok­sella.

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Jari Koski­nen vierai­lee myös tulva­tu­hoja koke­neella maati­lalla Siika­lat­vassa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content