Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä koolla Oulussa

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä koolla Oulussa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä kokoon­tuu kesä­ko­kouk­seen Ouluun 15.-16.8. Viral­li­sen kokous­oh­jel­man lisäksi tärkeässä roolissa on kansa­lais­ten tapaa­mi­nen ja kuun­te­le­mi­nen.

Kokoo­mus kuun­te­lee  -tapah­tu­mia järjes­te­tään sekä Oulussa että lähi­kun­nissa. Oulussa kokoo­mus­lai­sia voi tavata Oulun torilla ja Rotu­aa­rilla sekä Oulun kirjas­tossa järjes­tet­tä­vällä kansa­lais­ten kyse­ly­tun­nilla. Lisäksi minis­te­rit vierai­le­vat Hauki­pu­taalla, Kiimin­gissä, Iissä, Limin­gassa, Kempe­leessä, Oulun­sa­lossa, Tyrnä­vällä ja Muhok­sella.

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Jari Koski­nen vierai­lee myös tulva­tu­hoja koke­neella maati­lalla Siika­lat­vassa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content