MENU
Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä koolla Oulussa

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä koolla Oulussa

Julkaistu: 14.08.2012 Uncategorized

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä kokoon­tuu kesä­ko­kouk­seen Ouluun 15.-16.8. Viral­li­sen kokous­oh­jel­man lisäksi tärkeässä roolissa on kansa­lais­ten tapaa­mi­nen ja kuun­te­le­mi­nen.

Kokoo­mus kuun­te­lee  -tapah­tu­mia järjes­te­tään sekä Oulussa että lähi­kun­nissa. Oulussa kokoo­mus­lai­sia voi tavata Oulun torilla ja Rotu­aa­rilla sekä Oulun kirjas­tossa järjes­tet­tä­vällä kansa­lais­ten kyse­ly­tun­nilla. Lisäksi minis­te­rit vierai­le­vat Hauki­pu­taalla, Kiimin­gissä, Iissä, Limin­gassa, Kempe­leessä, Oulun­sa­lossa, Tyrnä­vällä ja Muhok­sella.

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Jari Koski­nen vierai­lee myös tulva­tu­hoja koke­neella maati­lalla Siika­lat­vassa.