MENU
Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmä koolla Oulussa

Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmä koolla Oulussa

Julkaistu: 14.08.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmä kokoontuu kesäko­koukseen Ouluun 15.-16.8. Viral­lisen kokous­oh­jelman lisäksi tärkeässä roolissa on kansa­laisten tapaa­minen ja kuunte­le­minen.

Kokoomus kuuntelee  -tapah­tumia järjes­tetään sekä Oulussa että lähikun­nissa. Oulussa kokoo­mus­laisia voi tavata Oulun torilla ja Rotuaa­rilla sekä Oulun kirjas­tossa järjes­tet­tä­vällä kansa­laisten kysely­tun­nilla. Lisäksi minis­terit vierai­levat Hauki­pu­taalla, Kiimin­gissä, Iissä, Limin­gassa, Kempe­leessä, Oulun­sa­lossa, Tyrnä­vällä ja Muhok­sella.

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nisteri Jari Koskinen vierailee myös tulva­tuhoja kokeneella maati­lalla Siika­lat­vassa.


Kokoomus.fi