Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko

Luku­nurkka

Tälle sivulle on koottu kokoo­muk­sen netti­si­vun kaikki julkai­sut. Sivu­pal­kista voit valita aihe­pii­rin ja näet klik­kaa­malla kaikki saman aihe­pii­rin julkai­sut. Voit myös valita näytet­tä­vät julkai­sut julkai­sua­jan­koh­dan mukaan.

Poliit­ti­set kannat
Arvot ja peri­aa­teoh­jelma

Tuoreimmat julkaisut:

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa siir­re­tään syys­kuulle
Lue lisää
Keskus­te­lu­na­vaus: kohti 60 000 uutta työpaik­kaa
Lue lisää
Kokoo­muk­sen Autto ja Vest­man: Opin­to­tuen tulo­ra­joista luovut­tava väliai­kai­sesti
Lue lisää
Kokoo­muk­sen pelas­tus­oh­jelma kunnille: Kuusi reit­tiä kuntien talou­den ja toimin­tae­del­ly­tys­ten turvaa­mi­seen
Lue lisää
Kokoo­mus vaatii Fideszin erot­ta­mista EPP:stä yhdessä 12 muun puolu­een kanssa
Lue lisää
Poik­keus­a­jan podcast: ekono­misti Juhana Brot­he­rus ja kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki
Lue lisää
Lapsia ja nuoria on pystyt­tävä suoje­le­maan poik­keus­o­lois­sa­kin - ”90-luvun laman virheet eivät saa tois­tua, kun krii­sin jälkiä hoide­taan”
Lue lisää
Paikka auki: toimin­nan­joh­ta­jaksi Sata­kun­nan Kokoo­muk­seen?
Lue lisää

Kokoomuksen poliittiset kannat: