Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko

Tuoreim­mat sisäl­löt

Tälle sivulle on koottu kokoo­muk­sen netti­si­vun kaikki julkai­sut.

Sivu­pal­kista voit valita aihe­pii­rin ja näet klik­kaa­malla kaikki saman aihe­pii­rin julkai­sut. Voit myös valita näytet­tä­vät julkai­sut julkai­sua­jan­koh­dan mukaan. Tässä muutama nosto aihe­pii­reistä:

Poliit­ti­set kannatArvot ja peri­aa­teoh­jelmaOppaat
Podcas­titPoliit­ti­nen artik­ke­litTiedot­teet

Etsitkö tietoa puolue­ko­kouk­sesta, jäse­neksi liit­ty­mi­sestä tai haluatko ottaa meihin yhteyttä? Kaikki nämä ja monet muut tavat olla mukana toimin­nassa löydät vaikuta-sivulta:

Vaikuta-sivulle tästä

Uusimmat artikkelit:

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa siir­re­tään syys­kuulle
Lue lisää
Keskus­te­lu­na­vaus: kohti 60 000 uutta työpaik­kaa
Lue lisää
Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi: Muutos on mahdol­li­suus
Lue lisää
Poik­keus­a­jan podcast: Toisen­lai­nen koro­na­kriisi /​/​ Tiina Muuk­ko­nen ja Leena Linnus
Lue lisää
Hyvät käytän­teet 3.0
Lue lisää
Paikka auki: haemme edus­kun­ta­vaa­lien stra­te­gia­pääl­lik­köä
Lue lisää
Poik­keus­a­jan podcast: Turvetta tuleen ilmas­ton kustan­nuk­sella /​/​ Mia Rahu­nen ja Saara-Sofia Sirén
Lue lisää
Talous kasvuun, pääs­töt laskuun – Kestä­vällä uudel­leen­ra­ken­nuk­sella krii­sin yli
Lue lisää

Kokoomuksen poliittiset kannat: