Antti Häkkänen: asiakas­läh­töi­syyttä vahvis­tettava vanhus­pal­ve­luissa – kokoomus.fi
MENU
Category: Verkos­to­blogit

Category: Verkos­to­blogit


Antti Häkkänen: asiakas­läh­töi­syyttä vahvis­tettava vanhus­pal­ve­luissa

02.10.2018 Senioriverkosto, Verkostoblogit

Senio­ri­ver­koston blogi: “Vetäy­tyjät!”

01.08.2018 Senioriverkosto, Verkostoblogit

Elinkeino- ja innovaa­tio­po­li­tiikka talous­po­li­tiikan keskiöön

15.05.2018 Elinkeinopolitiikan verkosto, Verkostoblogit

Sivis­tys­po­li­tiikan verkoston blogi­kir­joitus: Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta

25.04.2018 Sivistyspolitiikan verkosto, Verkostoblogit

Tavoit­teena palve­luiden integraatio

09.04.2018 Hyvinvointipolitiikan verkosto, Verkostoblogit

Senio­ri­ver­koston blogi: Eläke­läinen on kokoo­muksen tärkeä äänestäjä

08.04.2018 Senioriverkosto, Verkostoblogit

Kokoo­muksen ympäris­tö­ver­koston blogi: “Tarjoilija, vesila­sissani on muovi­roska”

20.02.2018 Verkostoblogit, Ympäristöpolitiikan verkosto

Sivis­tys­po­li­tiikan verkosto: Kunta- ja koulustra­tegiat, unelma­höttöä vai lisäpotkua hyvin­vointiin?

12.02.2018 Verkostoblogit

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan verkosto: Kaupunkien pitää vahvistaa rooliaan kaupun­ki­po­li­tiikan tekemi­sessä

05.02.2018 Kunta- ja kaupunkipolitiikan verkosto, Verkostoblogit

Hyvin­voin­ti­po­li­tiikan verkosto: Hyvin­voin­ti­po­li­tiikkaa maakuntiin

30.01.2018 Hyvinvointipolitiikan verkosto, Verkostoblogit

Kokoomus.fi