• FI
 • SV
 • MENU
  Kategoria: Verkostoblogit

  Verkostoblogit


  Sivis­tys­po­li­tii­kan verkosto: Peda­go­gi­siin ratkai­sui­hin yhä enem­män huomiota korkea­kou­lu­tuk­sessa

  19.07.2019 Sivistys Sivistyspolitiikan verkosto Verkostoblogit

  Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Koke­muk­sia korkea­kou­lu­fuusiosta

  09.04.2019 Sivistys Sivistyspolitiikan verkosto

  Järjes­tö­toi­min­nan verkos­ton blogi­teksti: Arjen sanka­rimme

  19.03.2019 Järjestö Järjestötoiminnan verkosto Verkostoblogit

  Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Inno­vaa­tioita kiih­dy­tet­tävä korkea­kou­lu­jen ja yritys­ten välistä yhteis­työtä tiivis­tä­mällä

  15.03.2019 Sivistys Sivistyspolitiikan verkosto Talous

  Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­teksti: Suomesta avoi­men tieteen ja tutki­muk­sen malli­maa

  07.03.2019 Sivistys Sivistyspolitiikan verkosto Verkostoblogit

  Avauk­sia Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nalta

  12.02.2019 Maaseutupolitiikan verkosto Verkostoblogit

  Senio­ri­ver­kos­ton blogi: “Vetäy­ty­jät!”

  01.08.2018 Verkostoblogit

  Elin­keino- ja inno­vaa­tio­po­li­tiikka talous­po­li­tii­kan keski­öön

  15.05.2018 Elinkeinopolitiikan verkosto Verkostoblogit

  Sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton blogi­kir­joi­tus: Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta

  25.04.2018 Sivistyspolitiikan verkosto Verkostoblogit

  Tavoit­teena palve­lui­den inte­graa­tio

  09.04.2018 Hyvinvointipolitiikan verkosto Verkostoblogit