Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / eurovaalit

eurovaalit

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

22.5.2014

Euro­vaa­li­val­vo­jai­set

Kaikki kokoo­muk­sen ystä­vät ovat terve­tul­leita juhli­maan vaali­val­vo­jai­siimme sunnun­taina 25. touko­kuuta 2014 klo 19.00 alkaen. Ennak­ko­ää­net julkais­taan klo 20, joten tulet­han

14.5.2014

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Tampe­reella puhu­taan arvoista

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat keskus­te­le­vat arvoista Tampe­reella lauan­taina 17.5.2014 klo 14.00. Ideo­lo­giat ja aatteet ovat haalis­tu­neet ja menet­tä­neet entistä merki­tys­tään. Puolueita ja

13.5.2014

Jyrki Katai­nen: Vastauk­sia ei löydy mennei­syy­destä

Jyrki Katai­nen puhui puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa Vantaalla 10.5.2014.

7.5.2014

Kokoo­mus 2015 -kier­tue start­taa tänään Oulusta

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Oulussa puhu­taan työstä. Työ, työpaikka, työn­teon merki­tys, työn tarjonta. Työ on ihmi­selle tärkeää. Sen merki­tystä yksi­lölle ja

5.5.2014

Kokoo­mus 2015 -kier­tue

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Alexan­der Stubb, Paula Risikko ja Jan Vapaa­vuori sekä euro­vaa­lieh­dok­kaat, kansan­edus­ta­jat, kunnan­val­tuu­te­tut ja järjes­tö­väki ovat näky­västi esillä ja kuulu­villa

29.4.2014

Kokoo­mus­lai­sia puhu­jia vappu­ta­pah­tu­missa

Kokoo­muk­sen puolue- ja edus­kun­ta­ryh­män johtoa, minis­te­ri­ryh­män jäse­niä sekä euro­vaa­lieh­dok­kaita on puhu­jina erilai­sissa vappu­ta­pah­tu­missa. Tule mukaan kuun­te­le­maan puhu­jia ja keskus­te­le­maan ajan­koh­tai­sista

15.4.2014

Kokoo­mus on nimen­nyt kaikki euro­vaa­lieh­dok­kaansa.

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tänään 15.4. kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta.  Kokoo­muk­sen ehdok­kaiksi tuli­vat opis­ke­lija Caro­lina Nystén ja kansan­edus­taja Tapani Mäki­nen. Listalla

5.4.2014

Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kam­pan­jas­tartti

Huikea euro­vaa­li­ke­vät jatkuu! Kokoo­muk­sen euro­vaa­li­kam­pan­jas­tartti tänään Helsin­gissä. Euro­vaa­lis­tar­tissa esitel­lään Kokoo­muk­sen uudet euro­vaa­lieh­dok­kaat  ja julkis­te­taan euro­vaa­li­kam­pan­jan ilme. Paikan päällä voi tutus­tua

Skip to content