Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Euro­vaa­li­val­vo­jai­set

Euro­vaa­li­val­vo­jai­set

Julkaistu:

Kaikki kokoo­muk­sen ystä­vät ovat terve­tul­leita juhli­maan vaali­val­vo­jai­siimme sunnun­taina 25. touko­kuuta 2014 klo 19.00 alkaen. Ennak­ko­ää­net julkais­taan klo 20, joten tulet­han ajoissa paikalle.

Juhla­paik­kana on Bio Rexin katto­te­rassi, Lasi­pa­latsi, Manner­hei­min­tie 22-24, Helsinki.

HUOM! Varaudu juhli­maan ulko­ti­loissa eli pukeudu lämpi­mästi.

Tule mukaan jännit­tä­mään, ketkä lähte­vät Brys­se­lin konee­seen!

Valvo­jai­siin ovat terve­tul­leita kaikki ehdok­kaat, tiimi­läi­set sekä Kokoo­muk­sen jäse­nistö. Sisään­pääsy on maksu­ton ja paikalta voi ostaa juota­vaa ja syötä­vää.

Lämpi­mästi terve­tu­loa! Osal­listu tapah­tu­maan Face­boo­kissa ja kutsu myös ystä­väsi mukaan!

Tapah­tuma Face­boo­kissa

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content