Kokoomus 2015 -kiertu­eella Tampe­reella puhutaan arvoista – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus 2015 -kiertu­eella Tampe­reella puhutaan arvoista

Kokoomus 2015 -kiertu­eella Tampe­reella puhutaan arvoista

Julkaistu: 14.05.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat keskus­te­levat arvoista Tampe­reella lauan­taina 17.5.2014 klo 14.00. Ideologiat ja aatteet ovat haalis­tuneet ja menet­täneet entistä merki­tystään. Puolueita ja politiikkoja arvioidaan nykyään arvojen perus­teella.

Kokoo­muksen periaa­teoh­jel­massa (2006) on puolueen arvoiksi määri­telty sivistys, välit­tä­minen, kannus­tavuus, suvait­se­vaisuus, mahdol­li­suuksien tasa-arvo sekä vapaus, vastuu ja demokratia. Miten nämä arvot ovat kestäneet ajan hammasta ja pitääkö niitä päivittää?

Keskus­te­lussa ovat mukana Kokoo­muksen puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat Jan Vapaa­vuori, Paula Risikko ja Alexander Stubb. Heidän lisäkseen keskus­te­le­massa on myös polii­tikko ja kirjailija Rosa Meriläinen.

Keskus­telun vetäjänä toimii eurovaa­lieh­dokas Jari Andersson.

Rosa Meriläinen

Rosa Anneli Meriläinen (s. 31. joulu­kuuta 1975, Tampere) on suoma­lainen kirjailija ja polii­tikko. Hän toimi vihreiden kansan­edus­tajana 2003?2007 ja kaupun­gin­val­tuu­tettuna Tampe­reella 2001?2008. Sen jälkeen hän on kirjoit­tanut useita tieto­kirjoja ja yhden romaanin. Koulu­tuk­seltaan Meriläinen on yhteis­kun­ta­tie­teiden maisteri (lähde: Wikipedia).

Kokoomus 2015 -kiertueen ohjelma 17.5., Tampere

klo 10.00 - 10.55

Kokoomus Kanga­salan markki­noilla: Päämi­nisteri Jyrki Katainen ja puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat Paula Risikko ja Alexander Stubb

klo 12.00 - 16.50

Kokoomus kuuntelee: Kauppa­keskus Duo, Hervanta: Puheen­johtaja Jyrki Katainen ja puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat Paula Risikko ja Alexander Stubb

klo 12.45 - 13.15

Kokoomus kuuntelee: Laukontori, Tampere: Jyrki Katainen, Paula Risikko, Alexander Stubb ja Jan Vapaa­vuori

klo 13.30 - 13.45

Kokoomus kuuntelee: Keskus­torin vaali­mökki, Tampere: Jyrki Katainen, Paula Risikko, Alexander Stubb ja Jan Vapaa­vuori

klo 14.00 ? 15.15

Puheen­joh­ta­ja­kes­kustelu, Siperian aukio, Finlayson, Tampere: Keskustelu arvoista: Paula Risikko, Alexander Stubb ja Jan Vapaa­vuori, mukana keskus­te­lussa Rosa Meriläinen ja juontajana eurovaa­lieh­dokas Jari Andersson

Kaikki tilai­suudet ovat avoimia.

Lisätietoja:

Viestin­tä­pääl­likkö Lasse Pipinen, lasse.pipinen@kokoomus.fi, p. 050-3411611


Kokoomus.fi