Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Tampe­reella puhu­taan arvoista

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­eella Tampe­reella puhu­taan arvoista

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat keskus­te­le­vat arvoista Tampe­reella lauan­taina 17.5.2014 klo 14.00. Ideo­lo­giat ja aatteet ovat haalis­tu­neet ja menet­tä­neet entistä merki­tys­tään. Puolueita ja poli­tiik­koja arvioi­daan nyky­ään arvo­jen perus­teella.

Kokoo­muk­sen peri­aa­teoh­jel­massa (2006) on puolu­een arvoiksi määri­telty sivis­tys, välit­tä­mi­nen, kannus­ta­vuus, suvait­se­vai­suus, mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo sekä vapaus, vastuu ja demo­kra­tia. Miten nämä arvot ovat kestä­neet ajan hammasta ja pitääkö niitä päivit­tää?

Keskus­te­lussa ovat mukana Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Jan Vapaa­vuori, Paula Risikko ja Alexan­der Stubb. Heidän lisäk­seen keskus­te­le­massa on myös polii­tikko ja kirjai­lija Rosa Meri­läi­nen.

Keskus­te­lun vetä­jänä toimii euro­vaa­lieh­do­kas Jari Anders­son.

Rosa Meri­läi­nen

Rosa Anneli Meri­läi­nen (s. 31. joulu­kuuta 1975, Tampere) on suoma­lai­nen kirjai­lija ja polii­tikko. Hän toimi vihrei­den kansan­edus­ta­jana 2003?2007 ja kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna Tampe­reella 2001?2008. Sen jälkeen hän on kirjoit­ta­nut useita tieto­kir­joja ja yhden romaa­nin. Koulu­tuk­sel­taan Meri­läi­nen on yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri (lähde: Wiki­pe­dia).

Kokoo­mus 2015 -kier­tu­een ohjelma 17.5., Tampere

klo 10.00 - 10.55

Kokoo­mus Kanga­sa­lan mark­ki­noilla: Päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen ja puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko ja Alexan­der Stubb

klo 12.00 - 16.50

Kokoo­mus kuun­te­lee: Kaup­pa­kes­kus Duo, Hervanta: Puheen­joh­taja Jyrki Katai­nen ja puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Paula Risikko ja Alexan­der Stubb

klo 12.45 - 13.15

Kokoo­mus kuun­te­lee: Laukon­tori, Tampere: Jyrki Katai­nen, Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori

klo 13.30 - 13.45

Kokoo­mus kuun­te­lee: Keskus­to­rin vaali­mökki, Tampere: Jyrki Katai­nen, Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori

klo 14.00 ? 15.15

Puheen­joh­ta­ja­kes­kus­telu, Sipe­rian aukio, Finlay­son, Tampere: Keskus­telu arvoista: Paula Risikko, Alexan­der Stubb ja Jan Vapaa­vuori, mukana keskus­te­lussa Rosa Meri­läi­nen ja juon­ta­jana euro­vaa­lieh­do­kas Jari Anders­son

Kaikki tilai­suu­det ovat avoi­mia.

Lisä­tie­toja:

Vies­tin­tä­pääl­likkö Lasse Pipi­nen, lasse.pipinen@kokoomus.fi, p. 050-3411611

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content