Kokoomus.fi
Kuukausi: marraskuu 2017

Kuukausi: marraskuu 2017


Petteri Orpon puhe Atlantti-seuran syysko­kouk­sessa

Julkaistu: 28.11.17 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­teeriä

Julkaistu: 27.11.17 Uutiset

Ministeri Risikko: Maakun­nille suuri rooli ihmisten arjen turval­li­suu­dessa

Julkaistu: 26.11.17 Uutiset

Ympäris­tö­po­li­tiikan verkoston blogi: Ilmas­to­vastuun kanta­minen on turval­li­suus­po­li­tiikkaa

Julkaistu: 24.11.17 Ohjelmatyö

Kokoomus katsoo tulevai­suuteen, kirjoita millainen sen tulisi olla – Nykypäivä palkitsee parhaat

Julkaistu: 24.11.17 Uutiset

Kokoo­muksen ryhmäpuhe 22.11.2017

Julkaistu: 22.11.17 Uutiset

Ministeri Häkkänen: Naisiin kohdistuva väkivalta ja häirintä on tuomittava kaikissa muodoissaan

Julkaistu: 20.11.17 Uutiset

Sivis­tys­po­li­tiikan verkosto: korkea­kou­lu­tuksen ja tutki­muksen visio 2030 – yläta­solta jalkau­tukseen pikamars­silla

Julkaistu: 17.11.17 Ohjelmatyö

Jouni Markkanen vahvis­tamaan kokoo­muksen tiimiä

Julkaistu: 13.11.17 Uutiset

Kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan verkosto: puhutaanko kaupun­geista vieläkään riittä­västi?

Julkaistu: 10.11.17 Ohjelmatyö

Kokoomus.fi