Kokoomus.fi
Vuosi: 2017

Vuosi: 2017


Työ- ja elinkei­no­ver­kosto: Työelämän kehit­tä­miseen tarvitaan vauhtia

Julkaistu: 17.12.17 Ohjelmatyö

Jenny Thuneberg eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­tee­riksi, Tuomas Tikkanen viestin­tä­sih­tee­riksi

Julkaistu: 14.12.17 Uutiset

Järjes­tö­toi­minnan verkosto: yhteis­toi­min­nassa on voimaa

Julkaistu: 10.12.17 Uutiset

Kokoomus sai EPP-kongressin Suomeen

Julkaistu: 4.12.17 Uutiset

Risikko: Puuhun perustuva biotalous tarjoaa ratkaisuja globaa­leihin muutoksiin

Julkaistu: 1.12.17 Uutiset

Ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan verkosto: kiina­lainen uusi vuosi

Julkaistu: 1.12.17 Ohjelmatyö

Petteri Orpon puhe Atlantti-seuran syysko­kouk­sessa

Julkaistu: 28.11.17 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä hakee palve­luk­seensa tiedo­tus­sih­teeriä

Julkaistu: 27.11.17 Uutiset

Ministeri Risikko: Maakun­nille suuri rooli ihmisten arjen turval­li­suu­dessa

Julkaistu: 26.11.17 Uutiset

Ympäris­tö­po­li­tiikan verkoston blogi: Ilmas­to­vastuun kanta­minen on turval­li­suus­po­li­tiikkaa

Julkaistu: 24.11.17 Ohjelmatyö

Kokoomus.fi