• FI
 • SV
 • MENU
  Month: May 2016

  Month: May 2016

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Kokoo­mus julkaisi sote-valin­nan­va­pau­den teesit

  Julkaistu: 30.05.2016 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tentat­ta­vana Turussa 30.5.

  Julkaistu: 29.05.2016

  Haku kokoo­muk­sen vaikut­ta­ja­ryh­miin on nyt auki - löydä oma paik­kasi!

  Julkaistu: 27.05.2016

  Julki­sen liiken­teen vapaut­ta­mi­nen ja 247 muuta puolue­ko­kous­aloi­tetta vastauk­si­neen

  Julkaistu:

  Puolue­ko­kouk­sessa vahvis­te­taan kokoo­mus­lai­sen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan, sivis­tys­po­li­tii­kan sekä kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan suun­taa

  Julkaistu:

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tentissä Oulussa 27.5.

  Julkaistu: 25.05.2016

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­tentti Joen­suussa 21.5.

  Julkaistu: 21.05.2016

  Juhana Vartiai­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­mys­vas­tauk­sessa

  Julkaistu: 18.05.2016 Uncategorized

  Osal­listu kokoo­muk­sen perhe­po­liit­ti­sen ohjel­man valmis­te­luun

  Julkaistu: 16.05.2016

  Kokoo­mus­ver­kos­to­jen puheen­joh­ta­jat valittu

  Julkaistu: