Kokoomus julkaisi sote-valin­nan­va­pauden teesit – kokoomus.fi
MENU
Month: May 2016

Month: May 2016

Juttuarkisto kuukauden mukaan:

Kokoomus julkaisi sote-valin­nan­va­pauden teesit

Julkaistu: 30.05.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat tentat­tavana Turussa 30.5.

Julkaistu: 29.05.2016 Uncategorized

Haku kokoo­muksen vaikut­ta­ja­ryhmiin on nyt auki - löydä oma paikkasi!

Julkaistu: 27.05.2016 Programarbete

Julkisen liikenteen vapaut­ta­minen ja 247 muuta puolue­ko­kous­aloi­tetta vastauk­sineen

Julkaistu: Programarbete

Puolue­ko­kouk­sessa vahvis­tetaan kokoo­mus­laisen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan, sivis­tys­po­li­tiikan sekä kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan suuntaa

Julkaistu: Programarbete

Kokoo­muksen puheen­joh­ta­jaeh­dokkaat tentissä Oulussa 27.5.

Julkaistu: 25.05.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen puheen­joh­ta­ja­tentti Joensuussa 21.5.

Julkaistu: 21.05.2016 Uncategorized

Juhana Vartiaisen ryhmä­pu­heen­vuoro väliky­sy­mys­vas­tauk­sessa

Julkaistu: 18.05.2016 Uncategorized

Osallistu kokoo­muksen perhe­po­liit­tisen ohjelman valmis­teluun

Julkaistu: 16.05.2016 Programarbete

Kokoo­mus­ver­kos­tojen puheen­joh­tajat valittu

Julkaistu: Programarbete

Kokoomus.fi