Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tentat­ta­vana Turussa 30.5.

Julkaistu: 29.05.2016

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Elina Lepo­mäki, Petteri Orpo ja Alexan­der Stubb saapu­vat puheen­joh­ta­ja­tent­tiin Turkuun maanan­taina 30.5.

Ylei­sölle avoin tentti alkaa klo 17.15. ja se pide­tään Viras­to­ta­lon audi­to­riossa (Itse­näi­syy­de­nau­kio 2).

Ennen tentin alkua ehdok­kaat ovat tavat­ta­vissa Kirjas­to­sil­lan länsi­pää­dyssä klo 16.30-17.00.