Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­tentti Joen­suussa 21.5.

Julkaistu: 21.05.2016

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat Elina Lepo­mäki, Petteri Orpo ja Alexan­der Stubb kohtaa­vat puheen­joh­ta­ja­ten­tissä Joen­suussa lauan­taina 21.5.

Ylei­sölle avoin tentti pide­tään Care­licu­missa ja se alkaa klo 13.
Joen­suussa puhu­taan muun muassa kaupunki- ja alue­po­li­tii­kasta, perheistä ja työelä­mästä sekä Suomen ja Kokoo­muk­sen tule­vai­suu­desta.

Tent­tiä voi seurata myös suorana lähe­tyk­senä osoit­teesta https://www.youtube.com/watch?v=l1EhrGHLuz0