Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tentissä Oulussa 27.5.

Julkaistu: 25.05.2016

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­kier­tue saapuu Ouluun perjan­taina 27.5.

Kaikki kolme puheen­joh­ta­jaeh­do­kasta Elina Lepo­mäki, Petteri Orpo ja Alexan­der Stubb osal­lis­tu­vat tent­tiin, joka järjes­te­tään kaup­pa­kes­kus Valkeassa. Tentti alkaa klo 17.15.

Tentin juon­ta­jina toimi­vat Lännen Median yhteis­tuo­tan­non päätoi­mit­taja Matti Posio ja Kale­van päätoi­mit­taja Kyösti Karvo­nen. Tent­tiä on mahdol­lista seurata livenä paikan päällä sekä netissä. Linkki suoraan lähe­tyk­seen on katsot­ta­vissa osoit­teesta www.kaleva.fi sekä muiden Lännen Median lehtien netti­si­vuilta.

Ennen tentin alkua Lepo­mäki, Orpo ja Stubb ovat Kokoo­muk­sen tapah­tu­massa ylei­sön tavat­ta­vissa kaup­pa­kes­kus Valkeassa klo 16.30 alkaen.