Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tentissä Oulussa 27.5.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaat tentissä Oulussa 27.5.

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­kier­tue saapuu Ouluun perjan­taina 27.5.

Kaikki kolme puheen­joh­ta­jaeh­do­kasta Elina Lepo­mäki, Petteri Orpo ja Alexan­der Stubb osal­lis­tu­vat tent­tiin, joka järjes­te­tään kaup­pa­kes­kus Valkeassa. Tentti alkaa klo 17.15.

Tentin juon­ta­jina toimi­vat Lännen Median yhteis­tuo­tan­non päätoi­mit­taja Matti Posio ja Kale­van päätoi­mit­taja Kyösti Karvo­nen. Tent­tiä on mahdol­lista seurata livenä paikan päällä sekä netissä. Linkki suoraan lähe­tyk­seen on katsot­ta­vissa osoit­teesta www.kaleva.fi sekä muiden Lännen Median lehtien netti­si­vuilta.

Ennen tentin alkua Lepo­mäki, Orpo ja Stubb ovat Kokoo­muk­sen tapah­tu­massa ylei­sön tavat­ta­vissa kaup­pa­kes­kus Valkeassa klo 16.30 alkaen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

Skip to content