• FI
 • SV
 • MENU
  Month: April 2016

  Month: April 2016

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Kokoo­mus järjes­tää kuusi puheen­joh­ta­ja­tent­tiä eri puolilla Suomea

  Julkaistu: 29.04.2016

  Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työ uudis­tuu - tule mukaan vaikut­ta­maan!

  Julkaistu: 27.04.2016

  Paula Risikko: Koti­ta­lous­vä­hen­nystä kohden­net­tava enem­män ikäih­mi­sille

  Julkaistu: 23.04.2016

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro: Julki­sen talou­den suun­ni­telma vuosille 2017-2020

  Julkaistu: 19.04.2016

  Kokoo­muk­sen Wallin­heimo: SDP:n puolue­val­tuusto uhoaa, pelot­te­lee ja aliar­vioi suoma­lai­sia

  Julkaistu: 17.04.2016

  Grahn-Laaso­nen liiken­ne­kaa­ren valmis­te­lusta: “Tavoit­teena edis­tää työtä ja yrit­tä­jyyttä”

  Julkaistu: 16.04.2016

  Ryhmä­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen: Pitkään toivottu koulu­tus­so­pi­mus etenee vihdoin

  Julkaistu: 13.04.2016

  Stubb: Halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mia jatke­taan – yrit­tä­jyys­ve­ro­pa­ketti syksyllä

  Julkaistu: 12.04.2016

  Kokoo­muk­sen Sinuhe Wallin­heimo: Inno­vaa­tio­se­teli vauh­dit­taa talous­kas­vua

  Julkaistu:

  Meppi­ter­vei­set: Sarva­maan mielestä matkus­ta­ja­tie­to­re­kis­te­rin viivyt­tä­mi­nen on skan­daa­li­maista

  Julkaistu: 08.04.2016