Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­mus järjes­tää kuusi puheen­joh­ta­ja­tent­tiä eri puolilla Suomea

Kokoo­mus järjes­tää kuusi puheen­joh­ta­ja­tent­tiä eri puolilla Suomea

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kouk­sessa Lappeen­ran­nassa 10.-12.6. käydään puheen­joh­ta­ja­vaali.

Puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaiksi ovat tähän mennessä ilmoit­tau­tu­neet kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki, sisä­mi­nis­teri Petteri Orpo sekä valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb.

Kokoo­mus järjes­tää ennen puolue­ko­kousta kuusi puheen­joh­ta­ja­tent­tiä, joissa sekä kokoo­muk­sen jäse­nillä, kansa­lai­silla että medialla on mahdol­li­suus tutus­tua ehdok­kai­siin ja heidän mieli­pi­tei­siinsä muun muassa Suomesta, tule­vai­suu­desta, arvoista ja Kokoo­muk­sesta.

Puheen­joh­ta­ja­ten­tit pide­tään seuraa­vasti:

17.5. Seinä­joki

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Kaup­pa­tori klo 16.30

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Tori­kes­kus (Kaup­pa­tori 1-3) klo 17.15-18.30.

 

21.5. Joen­suu

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Kaup­pa­tori klo 11.30-12.30

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Care­licu­min audi­to­rio, (Koski­katu) klo 13.00-14.15

 

27.5. Oulu

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Kaup­pa­kes­kus Valkea, (Kesä­katu) klo 16.30

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Kaup­pa­kes­kus Valkea, (Kesä­katu) klo 17.15-18.30

 

30.5. Turku

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Kirjas­to­sil­lan länsi­pääty, (Länti­nen Ranta­katu) klo 16.30

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Viras­to­ta­lon audi­to­rio, (Itse­näi­syy­de­nau­kio 2) klo 17.15-18.30

 

6.6. Tampere

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Keskus­tori klo 16.30

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Ravin­tola Zibe­ria, (Itäi­nen­katu 9) klo 17.15-18.30

 

7.6. Helsinki

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Ravin­tola Vlta­van edusta, asema-aukio klo 15-17, ehdok­kaat paikalla kello 15.30-16.30 välillä.

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Sano­ma­ta­lon media­tori klo 17.00

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

Skip to content