MENU
Kokoo­mus järjes­tää kuusi puheen­joh­ta­ja­tent­tiä eri puolilla Suomea

Kokoo­mus järjes­tää kuusi puheen­joh­ta­ja­tent­tiä eri puolilla Suomea

Julkaistu: 29.04.2016 Uncategorized

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kouk­sessa Lappeen­ran­nassa 10.-12.6. käydään puheen­joh­ta­ja­vaali.

Puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaiksi ovat tähän mennessä ilmoit­tau­tu­neet kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki, sisä­mi­nis­teri Petteri Orpo sekä valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb.

Kokoo­mus järjes­tää ennen puolue­ko­kousta kuusi puheen­joh­ta­ja­tent­tiä, joissa sekä kokoo­muk­sen jäse­nillä, kansa­lai­silla että medialla on mahdol­li­suus tutus­tua ehdok­kai­siin ja heidän mieli­pi­tei­siinsä muun muassa Suomesta, tule­vai­suu­desta, arvoista ja Kokoo­muk­sesta.

Puheen­joh­ta­ja­ten­tit pide­tään seuraa­vasti:

17.5. Seinä­joki

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Kaup­pa­tori klo 16.30

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Tori­kes­kus (Kaup­pa­tori 1-3) klo 17.15-18.30.

 

21.5. Joen­suu

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Kaup­pa­tori klo 11.30-12.30

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Care­licu­min audi­to­rio, (Koski­katu) klo 13.00-14.15

 

27.5. Oulu

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Kaup­pa­kes­kus Valkea, (Kesä­katu) klo 16.30

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Kaup­pa­kes­kus Valkea, (Kesä­katu) klo 17.15-18.30

 

30.5. Turku

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Kirjas­to­sil­lan länsi­pääty, (Länti­nen Ranta­katu) klo 16.30

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Viras­to­ta­lon audi­to­rio, (Itse­näi­syy­de­nau­kio 2) klo 17.15-18.30

 

6.6. Tampere

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Keskus­tori klo 16.30

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Ravin­tola Zibe­ria, (Itäi­nen­katu 9) klo 17.15-18.30

 

7.6. Helsinki

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Ravin­tola Vlta­van edusta, asema-aukio klo 15-17, ehdok­kaat paikalla kello 15.30-16.30 välillä.

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Sano­ma­ta­lon media­tori klo 17.00