Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­mus järjes­tää kuusi puheen­joh­ta­ja­tent­tiä eri puolilla Suomea

Kokoo­mus järjes­tää kuusi puheen­joh­ta­ja­tent­tiä eri puolilla Suomea

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kouk­sessa Lappeen­ran­nassa 10.-12.6. käydään puheen­joh­ta­ja­vaali.

Puheen­joh­ta­jaeh­dok­kaiksi ovat tähän mennessä ilmoit­tau­tu­neet kansan­edus­taja Elina Lepo­mäki, sisä­mi­nis­teri Petteri Orpo sekä valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb.

Kokoo­mus järjes­tää ennen puolue­ko­kousta kuusi puheen­joh­ta­ja­tent­tiä, joissa sekä kokoo­muk­sen jäse­nillä, kansa­lai­silla että medialla on mahdol­li­suus tutus­tua ehdok­kai­siin ja heidän mieli­pi­tei­siinsä muun muassa Suomesta, tule­vai­suu­desta, arvoista ja Kokoo­muk­sesta.

Puheen­joh­ta­ja­ten­tit pide­tään seuraa­vasti:

17.5. Seinä­joki

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Kaup­pa­tori klo 16.30

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Tori­kes­kus (Kaup­pa­tori 1-3) klo 17.15-18.30.

 

21.5. Joen­suu

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Kaup­pa­tori klo 11.30-12.30

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Care­licu­min audi­to­rio, (Koski­katu) klo 13.00-14.15

 

27.5. Oulu

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Kaup­pa­kes­kus Valkea, (Kesä­katu) klo 16.30

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Kaup­pa­kes­kus Valkea, (Kesä­katu) klo 17.15-18.30

 

30.5. Turku

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Kirjas­to­sil­lan länsi­pääty, (Länti­nen Ranta­katu) klo 16.30

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Viras­to­ta­lon audi­to­rio, (Itse­näi­syy­de­nau­kio 2) klo 17.15-18.30

 

6.6. Tampere

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Keskus­tori klo 16.30

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Ravin­tola Zibe­ria, (Itäi­nen­katu 9) klo 17.15-18.30

 

7.6. Helsinki

Ylei­sö­ta­pah­tuma: Ravin­tola Vlta­van edusta, asema-aukio klo 15-17, ehdok­kaat paikalla kello 15.30-16.30 välillä.

Puheen­joh­ta­ja­tentti: Sano­ma­ta­lon media­tori klo 17.00

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

6.9.2020

Puolue­ko­kous valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jat ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous valitsi Porissa puolu­eelle sunnun­taina kolme vara­pu­heen­joh­ta­jaa ja puolue­val­tuus­ton puheen­joh­ta­jan. Vara­pu­heen­joh­ta­jaksi jatko­kau­delle valit­tiin Antti Häkkä­nen. Uusiksi vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Elina Lepo­mäki ja Anna-Kaisa Ikonen.

Skip to content