Meppi­ter­veiset: Sarvamaan mielestä matkus­ta­ja­tie­to­re­kis­terin viivyt­tä­minen on skandaa­li­maista – kokoomus.fi
MENU
Meppi­ter­veiset: Sarvamaan mielestä matkus­ta­ja­tie­to­re­kis­terin viivyt­tä­minen on skandaa­li­maista

Meppi­ter­veiset: Sarvamaan mielestä matkus­ta­ja­tie­to­re­kis­terin viivyt­tä­minen on skandaa­li­maista

Julkaistu: 08.04.2016 Uncategorized

EU:n jäsenmaat ja Euroopan parla­mentti pääsivät jo ennen joulua sopuun matkus­ta­ja­tie­to­re­kis­te­ristä, johon kerätään lento­mat­kus­tajien tietoja, mutta asia on tulossa parla­mentin päätökseen vasta ensi viikolla.

Vasem­misto ja liberaalit ovat tähän saakka viivyt­täneet sen käsit­telyä lähinnä tieto­suojaan vedoten.  Kokoo­mus­meppi Petri Sarvamaa pitää asiaa skandaa­li­maisena.

“Suhtau­tu­minen on ollut hyvin naivia, jos ajatellaan kuinka maailma on kehit­tynyt terro­rismin suhteen. Tiedus­te­lu­vi­ran­omai­silla pitäisi olla riittävät tiedot käytet­tä­vissään, jotta ulkopuo­lelta tuleva terro­rismin uhka saataisiin torjuttua.”


Kokoomus.fi