Kokoomus.fi
Kuukausi: tammikuu 2016

Kuukausi: tammikuu 2016


Outi Mäkelä: Raide-Jokerille yhteinen kyllä

Julkaistu: 27.1.16 Uutiset

Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unohtaa pääkau­pun­ki­seutua

Julkaistu: 25.1.16 Uutiset

Outi Mäkelä: Tarastin esitys valvonnan järkeis­tä­mi­sestä ja hallinnon karsi­mi­sesta on erinomainen

Julkaistu: 23.1.16 Uutiset

Kokoo­muksen Mäkelä tyrmää tiuken­nukset alkoholin julki­sella paikalla nautti­miseen

Julkaistu: 22.1.16 Uutiset

Kokoomus: Työ on paras tapa kotoutua

Julkaistu: 22.1.16 Uutiset

Paula Risikko: Kevättä kohti

Julkaistu: 21.1.16 Uutiset

Sanni Grahn-Laasonen: Uteliai­suuden herät­tä­minen on perus­koulun iso tehtävä

Julkaistu: 18.1.16 Uutiset

Kokoo­muksen puolue­sih­teeri Minna Arve Turun kauppa­ka­marin toimi­tus­joh­ta­jaksi

Julkaistu: 15.1.16 Uutiset

Sarvamaa: Komission tehtävä on valvoa oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta

Julkaistu: 14.1.16 Uutiset

Outi Mäkelä: Uusimaa kehittyy parhaiten yhtenä kokonai­suutena

Julkaistu: 14.1.16 Uutiset

Kokoomus.fi