• FI
 • SV
 • MENU
  Month: January 2016

  Month: January 2016

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

  Julkaistu: 27.01.2016

  Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unoh­taa pääkau­pun­ki­seu­tua

  Julkaistu: 25.01.2016

  Outi Mäkelä: Taras­tin esitys valvon­nan järkeis­tä­mi­sestä ja hallin­non karsi­mi­sesta on erin­omai­nen

  Julkaistu: 23.01.2016

  Kokoo­muk­sen Mäkelä tyrmää tiuken­nuk­set alko­ho­lin julki­sella paikalla naut­ti­mi­seen

  Julkaistu: 22.01.2016

  Kokoo­mus: Työ on paras tapa kotou­tua

  Julkaistu:

  Paula Risikko: Kevättä kohti

  Julkaistu: 21.01.2016

  Sanni Grahn-Laaso­nen: Uteliai­suu­den herät­tä­mi­nen on perus­kou­lun iso tehtävä

  Julkaistu: 18.01.2016

  Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Minna Arve Turun kaup­pa­ka­ma­rin toimi­tus­joh­ta­jaksi

  Julkaistu: 15.01.2016

  Sarva­maa: Komis­sion tehtävä on valvoa oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta

  Julkaistu: 14.01.2016

  Outi Mäkelä: Uusi­maa kehit­tyy parhai­ten yhtenä koko­nai­suu­tena

  Julkaistu: