Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu halli­tus­puo­luei­den yhteistä tahto­ti­laa edis­tää pääkau­pun­ki­seu­dun kehi­tystä.

”Halli­tus­puo­lu­eet sano­vat Raide-Joke­rille yhdessä kyllä! Matkan varrella on esitetty epäi­lyjä halli­tuk­sen halusta kehit­tää pääkau­pun­ki­seu­tua. Tuki Raide-Joke­rille on tärkeä merkki kaik­kien halli­tus­puo­luei­den yhtei­sestä tahdosta kehit­tää kasva­vaa seutua. Pääkau­pun­ki­seu­dun menes­ty­mi­nen on elin­tär­keää koko Suomen hyvin­voin­nille”, Mäkelä sanoo.

Minis­teri Tiili­kai­nen (kesk) kertoi aiem­min Helsin­gin Sano­mille Raide-Joke­rin saavan tule­vassa kehys­rii­hessä kaik­kien halli­tus­puo­luei­den tuella toden­nä­köi­sesti 83 miljoo­nan potin. Summan on tarkoi­tus kattaa kolmas­osa hank­keen raken­nus­kus­tan­nuk­sista.

Mäkelä vaati aiem­min tällä viikolla tiedot­tees­saan valtion tukea Raide-Joke­rille ja hanketta nopeasti eteen­päin.

”Raide-Jokeri ei ole ainoas­taan jouk­ko­lii­ken­ne­hanke, vaan ennen kaik­kea asun­non­tuo­tan­toa kirit­tävä inves­tointi. Pääkau­pun­ki­seu­dulla on huutava tarve uusille asun­noille”, Mäkelä jatkaa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content