• FI
 • SV
 • MENU
  Sarva­maa: Komis­sion tehtävä on valvoa oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta

  Sarva­maa: Komis­sion tehtävä on valvoa oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta

  Julkaistu: 14.01.2016 Uncategorized

  EU:n pitää huoleh­tia siitä, että sen jäsen­maissa nouda­te­taan oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta. Se on komis­sion tehtävä, sanoo Petri Sarva­maa.
  “Myös­kään vaaleilla valittu päät­täjä ei voi kävellä oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen yli”, sanoo Sarva­maa Timo Soinille, joka arvos­teli komis­siota “mesta­roin­nista” ja sanoi, ettei “Vaaleilla valit­se­ma­ton EU- byro­kraatti ei voi kävellä itse­näi­sen vaaleilla vali­tun päät­tä­jän yli.”
  Euroo­passa kuplii monessa jäsen­val­tiossa, muis­tut­taa Sarva­maa. Hän toteaa esimerk­kinä, että jos jossain jäsen­val­tiossa sääde­tään esimer­kiksi perus­tus­lain vastai­sia lakeja tai rajoi­te­taan median toimin­taa, niin kyllä komis­sion täytyy katsoa mistä on kysy­mys.