Sarvamaa: Komission tehtävä on valvoa oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta – kokoomus.fi
MENU
Sarvamaa: Komission tehtävä on valvoa oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta

Sarvamaa: Komission tehtävä on valvoa oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta

Julkaistu: 14.01.2016 Uncategorized

EU:n pitää huolehtia siitä, että sen jäsen­maissa nouda­tetaan oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta. Se on komission tehtävä, sanoo Petri Sarvamaa.
“Myöskään vaaleilla valittu päättäjä ei voi kävellä oikeus­val­tio­pe­ri­aatteen yli”, sanoo Sarvamaa Timo Soinille, joka arvosteli komis­siota “mesta­roin­nista” ja sanoi, ettei “Vaaleilla valit­se­maton EU- byrokraatti ei voi kävellä itsenäisen vaaleilla valitun päättäjän yli.”
Euroo­passa kuplii monessa jäsen­val­tiossa, muistuttaa Sarvamaa. Hän toteaa esimerkkinä, että jos jossain jäsen­val­tiossa säädetään esimer­kiksi perus­tuslain vastaisia lakeja tai rajoi­tetaan median toimintaa, niin kyllä komission täytyy katsoa mistä on kysymys.


Kokoomus.fi