• FI
 • SV
 • MENU
  Outi Mäkelä: Taras­tin esitys valvon­nan järkeis­tä­mi­sestä ja hallin­non karsi­mi­sesta on erin­omai­nen

  Outi Mäkelä: Taras­tin esitys valvon­nan järkeis­tä­mi­sestä ja hallin­non karsi­mi­sesta on erin­omai­nen

  Julkaistu: 23.01.2016 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu selvi­tys­mies Lauri Taras­tin esitystä alue­hal­lin­to­vi­ras­to­jen roolista tule­vai­suu­dessa.

  ”Byro­kra­tian ja hallin­non purka­mi­sessa pitää edetä kunnian­hi­moi­sesti. Taras­tin esitys tukee tavoi­tetta ja tältä pohjalta on hyvä edetä”, Mäkelä sanoo.

  Selvi­tys­mies Lauri Tarasti kertoi tänään esit­tä­vänsä, että valtion alue­hal­lin­toa virta­vii­vais­te­taan. Taras­tin esityk­sen mukaan  yhdestä AVI:sta tulisi muita vahvempi, ja se jakaisi resurs­sit ja tehtä­vät alueille.

  ”Lupa- ja valvon­ta­toi­min­taa tarvi­taan jatkos­sa­kin, mutta uudis­tuk­sen yhtey­dessä tulisi myös pyrkiä luopu­maan tarpeet­to­masta valvon­nasta koko­naan, hallin­to­ra­ken­tei­den kehit­tä­mi­sen lisäksi”, Mäkelä linjaa.