Outi Mäkelä: Tarastin esitys valvonnan järkeis­tä­mi­sestä ja hallinnon karsi­mi­sesta on erinomainen – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Tarastin esitys valvonnan järkeis­tä­mi­sestä ja hallinnon karsi­mi­sesta on erinomainen

Outi Mäkelä: Tarastin esitys valvonnan järkeis­tä­mi­sestä ja hallinnon karsi­mi­sesta on erinomainen

Julkaistu: 23.01.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Outi Mäkelä kehuu selvi­tysmies Lauri Tarastin esitystä aluehal­lin­to­vi­ras­tojen roolista tulevai­suu­dessa.

”Byrokratian ja hallinnon purka­mi­sessa pitää edetä kunnian­hi­moi­sesti. Tarastin esitys tukee tavoi­tetta ja tältä pohjalta on hyvä edetä”, Mäkelä sanoo.

Selvi­tysmies Lauri Tarasti kertoi tänään esittä­vänsä, että valtion aluehal­lintoa virta­vii­vais­tetaan. Tarastin esityksen mukaan  yhdestä AVI:sta tulisi muita vahvempi, ja se jakaisi resurssit ja tehtävät alueille.

”Lupa- ja valvon­ta­toi­mintaa tarvitaan jatkos­sakin, mutta uudis­tuksen yhtey­dessä tulisi myös pyrkiä luopumaan tarpeet­to­masta valvon­nasta kokonaan, hallin­to­ra­ken­teiden kehit­tä­misen lisäksi”, Mäkelä linjaa.


Kokoomus.fi