Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unoh­taa pääkau­pun­ki­seu­tua

Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unoh­taa pääkau­pun­ki­seu­tua

Julkaistu:

- Pääkau­pun­ki­seutu on se huna­ja­kenno, joka tuot­taa makeaa koko maalle. Suomella ei yksin­ker­tai­sesti ole varaa tyriä kasvun mahdol­li­suuk­sia unoh­ta­malla pääkau­pun­ki­seu­dun inves­toin­nit.

Esimer­kiksi kasvua kahlit­se­vaa liian hidasta asun­to­tuo­tan­toa on syytä vauh­dit­taa myös valtio­val­lan suun­nalta, sanoo kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä.

VTT:n tuoreen tutki­muk­sen pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­tuo­tanto ei ole pysy­nyt kasvun mukana ja kaupun­ki­seu­dulle on synty­nyt noin 20 000 asun­non vaje. Tutki­mus­ryh­män mukaan pääkau­pun­ki­seu­dulle pitäisi raken­taa noin 14 000 asun­toa vuosit­tain, mikäli kaupun­gis­tu­mi­nen jatkuu samaa tahtia ja aiempi vaje halu­taan kuroa umpeen. Pahim­mil­laan asun­to­pula hidas­taa pääkau­pun­ki­seu­dun ja siten koko maan talous­kas­vua.

- Raide-Jokeri on loisto esimerkki asun­to­tuo­tan­toa edis­tä­västä inves­toin­nista, jota valtion olisi mahdol­lista tukea. Valtion ja seudun kuntien on syytä päästä sen kanssa nopeasta eteen­päin. Sen reitin varrelle on jo nyt suun­nit­teilla yli 10 000 asun­toa Helsin­kiin ja Espoo­seen, Mäkelä jatkaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content