Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unohtaa pääkau­pun­ki­seutua – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unohtaa pääkau­pun­ki­seutua

Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unohtaa pääkau­pun­ki­seutua

Julkaistu: 25.01.2016 Uncategorized

- Pääkau­pun­ki­seutu on se hunaja­kenno, joka tuottaa makeaa koko maalle. Suomella ei yksin­ker­tai­sesti ole varaa tyriä kasvun mahdol­li­suuksia unohta­malla pääkau­pun­ki­seudun inves­toinnit.

Esimer­kiksi kasvua kahlit­sevaa liian hidasta asunto­tuo­tantoa on syytä vauhdittaa myös valtio­vallan suunnalta, sanoo kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Outi Mäkelä.

VTT:n tuoreen tutki­muksen pääkau­pun­ki­seudun asunto­tuo­tanto ei ole pysynyt kasvun mukana ja kaupun­ki­seu­dulle on syntynyt noin 20 000 asunnon vaje. Tutki­mus­ryhmän mukaan pääkau­pun­ki­seu­dulle pitäisi rakentaa noin 14 000 asuntoa vuosittain, mikäli kaupun­gis­tu­minen jatkuu samaa tahtia ja aiempi vaje halutaan kuroa umpeen. Pahim­millaan asuntopula hidastaa pääkau­pun­ki­seudun ja siten koko maan talous­kasvua.

- Raide-Jokeri on loisto esimerkki asunto­tuo­tantoa edistä­västä inves­toin­nista, jota valtion olisi mahdol­lista tukea. Valtion ja seudun kuntien on syytä päästä sen kanssa nopeasta eteenpäin. Sen reitin varrelle on jo nyt suunnit­teilla yli 10 000 asuntoa Helsinkiin ja Espooseen, Mäkelä jatkaa.


Kokoomus.fi