Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unoh­taa pääkau­pun­ki­seu­tua

Outi Mäkelä: Suomella ei ole varaa unoh­taa pääkau­pun­ki­seu­tua

Julkaistu:

- Pääkau­pun­ki­seutu on se huna­ja­kenno, joka tuot­taa makeaa koko maalle. Suomella ei yksin­ker­tai­sesti ole varaa tyriä kasvun mahdol­li­suuk­sia unoh­ta­malla pääkau­pun­ki­seu­dun inves­toin­nit.

Esimer­kiksi kasvua kahlit­se­vaa liian hidasta asun­to­tuo­tan­toa on syytä vauh­dit­taa myös valtio­val­lan suun­nalta, sanoo kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä.

VTT:n tuoreen tutki­muk­sen pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­tuo­tanto ei ole pysy­nyt kasvun mukana ja kaupun­ki­seu­dulle on synty­nyt noin 20 000 asun­non vaje. Tutki­mus­ryh­män mukaan pääkau­pun­ki­seu­dulle pitäisi raken­taa noin 14 000 asun­toa vuosit­tain, mikäli kaupun­gis­tu­mi­nen jatkuu samaa tahtia ja aiempi vaje halu­taan kuroa umpeen. Pahim­mil­laan asun­to­pula hidas­taa pääkau­pun­ki­seu­dun ja siten koko maan talous­kas­vua.

- Raide-Jokeri on loisto esimerkki asun­to­tuo­tan­toa edis­tä­västä inves­toin­nista, jota valtion olisi mahdol­lista tukea. Valtion ja seudun kuntien on syytä päästä sen kanssa nopeasta eteen­päin. Sen reitin varrelle on jo nyt suun­nit­teilla yli 10 000 asun­toa Helsin­kiin ja Espoo­seen, Mäkelä jatkaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content