Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Mäkelä tyrmää tiuken­nuk­set alko­ho­lin julki­sella paikalla naut­ti­mi­seen

Kokoo­muk­sen Mäkelä tyrmää tiuken­nuk­set alko­ho­lin julki­sella paikalla naut­ti­mi­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä tyrmää minis­teri Juha Rehu­lan (kesk) pohdin­nat normien kiris­tyk­sistä alko­ho­lin julki­silla paikoilla naut­ti­mi­sen rajoit­ta­mi­seksi.

”Normeja on tarkoi­tus purkaa, ei lisätä. Halli­tus­oh­jel­massa on selkeästi linjattu sään­te­lyn keven­tä­mi­sestä, eikä alko­ho­li­po­li­tii­kan kohdalla ole syytä tehdä poik­keusta”, Mäkelä sanoo.

Minis­teri Rehula sanoi aiem­min tällä viikolla, että lakia tultai­siin mahdol­li­sesti muut­ta­maan siten, että julki­sen vallan mahdol­li­suutta puut­tua julki­sella paikalla juomi­seen vahvis­tet­tai­siin.

”Polii­silla on jo nykyi­sel­lään kaikki mahdol­li­suu­det puut­tua häirit­se­vään käyt­täy­ty­mi­seen ja kädet täynnä paljon merkit­tä­väm­piä tehtä­viä kuin piknik-kansan kyttää­mi­nen. Muil­le­kaan viran­omai­sille, eikä varsin­kaan kunnille, ole syytä lisätä turhia tehtä­viä. Tältä osin halli­tus­oh­jel­massa on nimen­omai­sesti sovittu, että vaali­kau­den aikana kunnille ei anneta lain­kaan uusia tehtä­viä tai velvoit­teita”, Mäkelä jatkaa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content