Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Mäkelä tyrmää tiuken­nuk­set alko­ho­lin julki­sella paikalla naut­ti­mi­seen

Kokoo­muk­sen Mäkelä tyrmää tiuken­nuk­set alko­ho­lin julki­sella paikalla naut­ti­mi­seen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä tyrmää minis­teri Juha Rehu­lan (kesk) pohdin­nat normien kiris­tyk­sistä alko­ho­lin julki­silla paikoilla naut­ti­mi­sen rajoit­ta­mi­seksi.

”Normeja on tarkoi­tus purkaa, ei lisätä. Halli­tus­oh­jel­massa on selkeästi linjattu sään­te­lyn keven­tä­mi­sestä, eikä alko­ho­li­po­li­tii­kan kohdalla ole syytä tehdä poik­keusta”, Mäkelä sanoo.

Minis­teri Rehula sanoi aiem­min tällä viikolla, että lakia tultai­siin mahdol­li­sesti muut­ta­maan siten, että julki­sen vallan mahdol­li­suutta puut­tua julki­sella paikalla juomi­seen vahvis­tet­tai­siin.

”Polii­silla on jo nykyi­sel­lään kaikki mahdol­li­suu­det puut­tua häirit­se­vään käyt­täy­ty­mi­seen ja kädet täynnä paljon merkit­tä­väm­piä tehtä­viä kuin piknik-kansan kyttää­mi­nen. Muil­le­kaan viran­omai­sille, eikä varsin­kaan kunnille, ole syytä lisätä turhia tehtä­viä. Tältä osin halli­tus­oh­jel­massa on nimen­omai­sesti sovittu, että vaali­kau­den aikana kunnille ei anneta lain­kaan uusia tehtä­viä tai velvoit­teita”, Mäkelä jatkaa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content