Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomuksen puoluesihteeri Minna Arve Turun kauppakamarin toimitusjohtajaksi

Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Minna Arve Turun kaup­pa­ka­ma­rin toimi­tus­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Minna Arve on valittu Turun kaup­pa­ka­ma­rin toimi­tus­joh­ta­jaksi. Arve siir­tyy uusiin tehtä­viin 15.2.2016 alkaen.

”Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rin tehtävä on yksi Suomen mielen­kiin­toi­sim­mista työteh­tä­vistä. Puolue­sih­tee­rinä olen saanut raken­taa ja uudis­taa Suomen hienointa kansan­lii­kettä ja tutus­tua kokoo­musak­tii­vei­hin eri puolilla Suomea”, Arve sanoo.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb kiit­tää Arvea hänen teke­mäs­tään työstä kansan­liik­keen eteen.

“Kokoo­muk­sen uudis­ta­mi­nen on Minnan johdolla lähte­nyt liik­keelle ja hän on tehnyt arvo­kasta työtä. Kiitän lämpi­mästi Minnan panosta puolu­een uudis­tus­työn käyn­nis­tä­mi­sessä sekä toivon onnea ja menes­tystä uudessa tehtä­vässä”, Stubb sanoo.

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valit­see uuden puolue­sih­tee­rin kokouk­ses­saan 13.2.2016.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content