• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Minna Arve Turun kaup­pa­ka­ma­rin toimi­tus­joh­ta­jaksi
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Minna Arve Turun kaup­pa­ka­ma­rin toimi­tus­joh­ta­jaksi

  Julkaistu: 15.01.2016 Uncategorized

  Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Minna Arve on valittu Turun kaup­pa­ka­ma­rin toimi­tus­joh­ta­jaksi. Arve siir­tyy uusiin tehtä­viin 15.2.2016 alkaen.

  ”Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rin tehtävä on yksi Suomen mielen­kiin­toi­sim­mista työteh­tä­vistä. Puolue­sih­tee­rinä olen saanut raken­taa ja uudis­taa Suomen hienointa kansan­lii­kettä ja tutus­tua kokoo­musak­tii­vei­hin eri puolilla Suomea”, Arve sanoo.

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb kiit­tää Arvea hänen teke­mäs­tään työstä kansan­liik­keen eteen.

  “Kokoo­muk­sen uudis­ta­mi­nen on Minnan johdolla lähte­nyt liik­keelle ja hän on tehnyt arvo­kasta työtä. Kiitän lämpi­mästi Minnan panosta puolu­een uudis­tus­työn käyn­nis­tä­mi­sessä sekä toivon onnea ja menes­tystä uudessa tehtä­vässä”, Stubb sanoo.

  Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valit­see uuden puolue­sih­tee­rin kokouk­ses­saan 13.2.2016.