Kokoo­muksen puolue­sih­teeri Minna Arve Turun kauppa­ka­marin toimi­tus­joh­ta­jaksi – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen puolue­sih­teeri Minna Arve Turun kauppa­ka­marin toimi­tus­joh­ta­jaksi

Kokoo­muksen puolue­sih­teeri Minna Arve Turun kauppa­ka­marin toimi­tus­joh­ta­jaksi

Julkaistu: 15.01.2016 Uncategorized

Kansal­lisen Kokoo­muksen puolue­sih­teeri Minna Arve on valittu Turun kauppa­ka­marin toimi­tus­joh­ta­jaksi. Arve siirtyy uusiin tehtäviin 15.2.2016 alkaen.

”Kokoo­muksen puolue­sih­teerin tehtävä on yksi Suomen mielen­kiin­toi­sim­mista työteh­tä­vistä. Puolue­sih­teerinä olen saanut rakentaa ja uudistaa Suomen hienointa kansan­lii­kettä ja tutustua kokoo­musak­tii­veihin eri puolilla Suomea”, Arve sanoo.

Kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Alexander Stubb kiittää Arvea hänen tekemästään työstä kansan­liikkeen eteen.

“Kokoo­muksen uudis­ta­minen on Minnan johdolla lähtenyt liikkeelle ja hän on tehnyt arvokasta työtä. Kiitän lämpi­mästi Minnan panosta puolueen uudis­tustyön käynnis­tä­mi­sessä sekä toivon onnea ja menes­tystä uudessa tehtä­vässä”, Stubb sanoo.

Kokoo­muksen puolue­val­tuusto valitsee uuden puolue­sih­teerin kokouk­sessaan 13.2.2016.


Kokoomus.fi