Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Minna Arve Turun kaup­pa­ka­ma­rin toimi­tus­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Minna Arve Turun kaup­pa­ka­ma­rin toimi­tus­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Kansal­li­sen Kokoo­muk­sen puolue­sih­teeri Minna Arve on valittu Turun kaup­pa­ka­ma­rin toimi­tus­joh­ta­jaksi. Arve siir­tyy uusiin tehtä­viin 15.2.2016 alkaen.

”Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rin tehtävä on yksi Suomen mielen­kiin­toi­sim­mista työteh­tä­vistä. Puolue­sih­tee­rinä olen saanut raken­taa ja uudis­taa Suomen hienointa kansan­lii­kettä ja tutus­tua kokoo­musak­tii­vei­hin eri puolilla Suomea”, Arve sanoo.

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb kiit­tää Arvea hänen teke­mäs­tään työstä kansan­liik­keen eteen.

“Kokoo­muk­sen uudis­ta­mi­nen on Minnan johdolla lähte­nyt liik­keelle ja hän on tehnyt arvo­kasta työtä. Kiitän lämpi­mästi Minnan panosta puolu­een uudis­tus­työn käyn­nis­tä­mi­sessä sekä toivon onnea ja menes­tystä uudessa tehtä­vässä”, Stubb sanoo.

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valit­see uuden puolue­sih­tee­rin kokouk­ses­saan 13.2.2016.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content