• FI
 • SV
 • MENU
  Month: April 2015

  Month: April 2015

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Kokoo­mus julkisti vastauk­sensa Sipi­län kysy­myk­siin

  Julkaistu: 30.04.2015

  Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jien julki­set esiin­ty­mi­set vappuna

  Julkaistu: 29.04.2015

  Meppi­ter­vei­set: Sarva­maa huoles­tui inves­toin­tioh­jel­masta

  Julkaistu: 24.04.2015

  Sato­nen jatkaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana

  Julkaistu: 23.04.2015

  Kokoo­mus kiit­tää luot­ta­muk­sesta

  Julkaistu: 20.04.2015

  Risikko ja Joki­nen esit­tä­vät henki­lö­au­toa vaih­toeh­doksi mopoau­tolle

  Julkaistu: 18.04.2015

  Grahn-Laaso­nen: Suoma­lai­silta tuki kunnian­hi­moi­selle ilmas­to­po­li­tii­kalle

  Julkaistu: 16.04.2015

  Kokoo­muk­sen Risikko ja Mäkelä: Kunta- ja alue­hal­linto remon­toi­tava yhdessä

  Julkaistu:

  Kokoo­muk­sen vaali­val­vo­jai­set ravin­tola Maxi­nessa

  Julkaistu: 15.04.2015

  Minis­teri Risikko: Palve­luse­te­lillä lisää valin­nan­va­pautta ja yksi­löl­li­syyttä

  Julkaistu: 14.04.2015