Kokoomus kiittää luotta­muk­sesta – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus kiittää luotta­muk­sesta

Kokoomus kiittää luotta­muk­sesta

Julkaistu: 20.04.2015 Vaalit

Viimeisten kampan­ja­viik­kojen todel­linen loppukiri tuotti tulosta. Kokoomus sai eduskun­ta­vaa­leissa 18,2 prosentin kanna­tuksen keräten toiseksi eniten ääniä.

Vaali­päivän äänten laskun perus­teella Kokoomus sai eduskun­ta­vaa­leissa läpi kaikkiaan 37 kansan­edus­tajaa kahdes­ta­toista vaali­pii­ristä.

Lämmin kiitos kaikille teille, jotka annoitte luotta­muk­senne Kokoo­muk­selle. Kiitos kuuluu myös Kokoo­muksen eduskun­ta­vaa­lieh­dok­kaille, kampan­ja­tii­meille ja koko järjes­tö­ken­tälle.

Kokoo­muksen tärkein tavoite on saada Suomi liikkeelle työn kautta.

Kokoomus toivottaa paljon onnea ja menes­tystä valituille kansan­edus­ta­jille.


Kokoomus.fi