Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen vaali­val­vo­jai­set ravin­tola Maxi­nessa

Kokoo­muk­sen vaali­val­vo­jai­set ravin­tola Maxi­nessa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen vaali­kam­panja huipen­tuu sunnun­taina 19.4. järjes­tet­tä­viin vaali­val­vo­jai­siin. Äänten laskua jänni­te­taan ravin­tola Maxi­nessa Kampin keskuk­sessa (Urho Kekko­sen katu 1A, 6 krs.). Sisään­käynti vaali­val­vo­jai­siin tapah­tuu Urho Kekko­sen kadun ja Annan­ka­dun kulmasta. Tilai­suus on kaikille avoin.

Ovet avataan kello 19.00, ja tilai­suus päät­tyy noin klo 01.00. Heti illan aluksi ennak­ko­ää­niä otetaan vastaan yhdessä Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Alexan­der Stub­bin ja puolue­sih­teeri Minna Arven kanssa. Luvassa on jännit­tävä ilta.

Median edus­ta­jia pyyde­tään ilmoit­ta­maan tulos­taan tors­tai­hin 16.4. mennessä vies­tin­tä­pääl­likkö Pauliina Pulk­ki­selle (pauliina.pulkkinen@kokoomus.fi).

Terve­tu­loa jännit­tä­mään kans­samme vaali­tu­losta!
(vapaa sisään­pääsy, narik­ka­maksu 3,5?)

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content