Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jien julki­set esiin­ty­mi­set vappuna

Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jien julki­set esiin­ty­mi­set vappuna

Julkaistu:

Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka

 • Mikkeli Porva­ri­vappu, Mikke­lin Kirk­ko­puisto 1.5. klo 11.00

 

Ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen

 • Vappu­puhe Wahre­nin patsaalla 30.4. klo 20, Forssa
 • Lahden Sini­nen Vappu ? tapah­tuma 1.5. klo 11.00
 • Porin Kokoo­muk­sen Sini­val­koi­nen vappu, Raati­huo­neen juhla­sali 1.5. klo 14.30

 

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko

 • Seinä­joen Kokoo­muk­sen kunnal­lis­jär­jes­tön sini­nen vappu, EPS-torin aula, Seinä­joki 1.5. klo 11.00
 • Ison­ky­rön yrit­tä­jät, Vappu­tori, Pohjan­ky­rön­tie 136, Isokyrö, 1.5. klo 12.00

 

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo

 • Seinä­joen Kokoo­muk­sen kunnal­lis­jär­jes­tön sini­nen vappu, EPS-torin aula, Seinä­joki 1.5. klo 11.00

 

Edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen

 • Sini­nen Wappu ? tapah­tuma, Pirk­ka­lan tori 1.5. klo 12

 

Edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo

 • Spea­kers Corner ? tilai­suus, Jyväs­ky­län kirk­ko­puisto, 1.5. klo 12

Kansan­edus­taja Sanna Laus­lahti

 • Olarin Kokoo­muk­sen vappu­juhla, Olarin talvi­puu­tarha, Ruome­lan­raitti. 1.5. klo 12.00

 

Kansan­edus­taja Markku Eestilä

 • Joen­suun Kokoo­muk­sen kunnal­lis­jär­jes­tön sini­val­koi­nen vappu ? tilai­suus, ravin­tola Tuulaaki (os. Ranta­katu 2, Joen­suu) 1.5. klo 13.00

 

Kansan­edus­taja Jaana Laiti­nen-Pesola

 • Rauman Kokoo­muk­sen kunnal­lis­jär­jes­tön vappu­juhla, Rauman keskus­puisto 1.5. klo 11.30

 

Kansan­edus­taja Antti Häkkä­nen

 • Kotkan kaup­pa­tori, vappu­puhe 1.5. klo 11.00

Kansan­edus­taja Kai Mykkä­nen

 • Olarin Kokoo­muk­sen vappu­juhla, Olarin talvi­puu­tarha, Ruome­lan­raitti, 1.5. klo 12.00

Kansan­edus­taja Sari Raas­sina

 • Kuopion tori, vappu­puhe 1.5. klo 12.30

Kansan­edus­taja Timo Heino­nen

 • Hämeen­lin­nan tori, vappu­puhe 1.5. klo 11.15

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content