Meppi­ter­veiset: Sarvamaa huolestui inves­toin­tioh­jel­masta – kokoomus.fi
MENU
Meppi­ter­veiset: Sarvamaa huolestui inves­toin­tioh­jel­masta

Meppi­ter­veiset: Sarvamaa huolestui inves­toin­tioh­jel­masta

Julkaistu: 24.04.2015 Uncategorized

Budjet­ti­va­lio­kunnan varapu­heen­johtaja Petri Sarvamaa on huolissaan Europar­la­mentin tekemistä muutok­sista Junckerin ja Kataisen inves­toin­tioh­jelmaan.

Hänen mukaansa parla­mentin piti saada oma puumerk­kinsä siihen mistä 315 miljardin euron inves­toin­teihin tarvit­tavat kahden miljardin takuu­rahat otetaan.

- Rahojen ottaminen liikenne- ja tutki­mus­va­roista herätti paljon liikeh­dintää.  Parla­mentti ei halua, että rahoja irrotetaan näistä ja se jää nähtä­väksi miten parla­mentin, neuvoston ja komission kolmi­kan­ta­neu­vot­te­luissa asia ratkaistaan.

Se mistä minä olen huolissani on, että Eurooppa on vajoa­massa sellaiseen inves­toin­ti­kuiluun, että riski­ra­hoit­tajat eivät lähde liikkeelle tälläkään kertaa, kun todella tarvit­taisiin inves­tointeja.

Sarvamaan mukaan kannattaa kantaa huolta siitä heiken­tääkö parla­mentin kanta luotta­musta inves­toin­ti­ra­hastoon.

- Uskon kuitenkin siihen, että neuvot­te­luissa järki voittaa, että sijoit­ta­jille ja markki­noille viesti tulee selväksi. Junckerin ja Kataisen idea on, että jätetään politi­kointi pois ja tällä tiellä ollaan. Parla­mentin kanta on menossa samaan suuntaan, mutta meillä täytyy olla valmius antaa riittävän vahva signaali. Rahaa on, mutta se ei riittä­västi hakeudu euroop­pa­laisiin hankkeisiin.


Kokoomus.fi