Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen jatkaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana

Sato­nen jatkaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut kokouk­ses­saan tors­taina 23.4. kansan­edus­taja Arto Sato­sen jatka­maan edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana.

Sasta­ma­la­lai­nen neljän­nen kauden kansan­edus­taja Sato­nen on toimi­nut Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana kesä­kuusta 2014 lähtien.

Edus­kun­ta­ryh­män ensim­mäi­seksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin jatka­maan kansan­edus­taja Outi Mäkelä Nurmi­jär­veltä ja toiseksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi kansan­edus­taja Ben Zyskowicz Helsin­gistä.

Edus­kun­ta­ryh­män uudeksi kolman­neksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo. Wallin­heimo on Kokoo­muk­sen toisen kauden kansan­edus­taja Jyväs­ky­lästä.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaak­seen edus­kun­nan puhe­mie­his­töön kansan­edus­taja Ben Zyskowiczin.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content