Satonen jatkaa Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­joh­tajana – kokoomus.fi
MENU
Satonen jatkaa Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­joh­tajana

Satonen jatkaa Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­joh­tajana

Julkaistu: 23.04.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on valinnut kokouk­sessaan torstaina 23.4. kansan­edustaja Arto Satosen jatkamaan eduskun­ta­ryhmän puheen­joh­tajana.

Sasta­ma­la­lainen neljännen kauden kansan­edustaja Satonen on toiminut Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­joh­tajana kesäkuusta 2014 lähtien.

Eduskun­ta­ryhmän ensim­mäi­seksi varapu­heen­joh­ta­jaksi valittiin jatkamaan kansan­edustaja Outi Mäkelä Nurmi­jär­veltä ja toiseksi varapu­heen­joh­ta­jaksi kansan­edustaja Ben Zyskowicz Helsin­gistä.

Eduskun­ta­ryhmän uudeksi kolman­neksi varapu­heen­joh­ta­jaksi valittiin kansan­edustaja Sinuhe Wallin­heimo. Wallin­heimo on Kokoo­muksen toisen kauden kansan­edustaja Jyväs­ky­lästä.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaakseen eduskunnan puhemie­histöön kansan­edustaja Ben Zyskowiczin.

 


Kokoomus.fi