Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen jatkaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana

Sato­nen jatkaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut kokouk­ses­saan tors­taina 23.4. kansan­edus­taja Arto Sato­sen jatka­maan edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana.

Sasta­ma­la­lai­nen neljän­nen kauden kansan­edus­taja Sato­nen on toimi­nut Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana kesä­kuusta 2014 lähtien.

Edus­kun­ta­ryh­män ensim­mäi­seksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin jatka­maan kansan­edus­taja Outi Mäkelä Nurmi­jär­veltä ja toiseksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi kansan­edus­taja Ben Zyskowicz Helsin­gistä.

Edus­kun­ta­ryh­män uudeksi kolman­neksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo. Wallin­heimo on Kokoo­muk­sen toisen kauden kansan­edus­taja Jyväs­ky­lästä.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaak­seen edus­kun­nan puhe­mie­his­töön kansan­edus­taja Ben Zyskowiczin.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content