Kokoomus.fi / Politiikka / Sato­nen jatkaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana

Sato­nen jatkaa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut kokouk­ses­saan tors­taina 23.4. kansan­edus­taja Arto Sato­sen jatka­maan edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana.

Sasta­ma­la­lai­nen neljän­nen kauden kansan­edus­taja Sato­nen on toimi­nut Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana kesä­kuusta 2014 lähtien.

Edus­kun­ta­ryh­män ensim­mäi­seksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin jatka­maan kansan­edus­taja Outi Mäkelä Nurmi­jär­veltä ja toiseksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi kansan­edus­taja Ben Zyskowicz Helsin­gistä.

Edus­kun­ta­ryh­män uudeksi kolman­neksi vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin kansan­edus­taja Sinuhe Wallin­heimo. Wallin­heimo on Kokoo­muk­sen toisen kauden kansan­edus­taja Jyväs­ky­lästä.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaak­seen edus­kun­nan puhe­mie­his­töön kansan­edus­taja Ben Zyskowiczin.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.11.2021

SAIRAUSVAKUUTUKSEN KELA - KORVAUKSIEN NITISTÄMINEN ON TULELLA LEIKKIMISTÄ

Sote-uudis­­tuk­­sen osana on parhail­laan käyn­nissä sen rahoi­tuk­sen työs­tä­mi­nen moni­ka­na­va­ra­hoi­tuk­sen purkua valmis­te­le­vassa parla­men­taa­ri­sessa työryh­mässä. Rahoi­tus­mal­lin yhdeksi päämää­räksi näyt­tää monella taholla nous­seen jo

25.8.2021

Vastuut­to­man talou­den­pi­don myyjänä ovat dema­rit, osta­jana keskusta – ja maksa­jana sinä

Hyvät kuuli­jat, kun Sipi­län halli­tus vuonna 2015 aloitti työnsä, Suomen talous oli epäta­sa­pai­nossa. Kevään 2015 vaali­kes­kus­te­lu­jen tärkein teema oli se,

30.7.2021

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle

Kotou­te­taan työhön, ei työt­tö­mäksi ja tuodaan velvol­li­suuk­sia oikeuk­sien rinnalle Tiedote 23.7.2021 Julkai­su­va­paa heti Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä esit­tää muutok­sia maahan­­muutto- ja eten­kin