• FI
 • SV
 • MENU
  Month: August 2014

  Month: August 2014

  Juttuarkisto kuukauden mukaan:

  Taru Tuju­nen ei hae jatko­kautta

  Julkaistu: 29.08.2014

  Outi Mäkelä: Sote-kehys­bud­je­toin­nilla kustan­nuk­set hallin­taan

  Julkaistu: 28.08.2014

  Grahn-Laaso­nen: Nyt on korkea­kou­lu­jen vuoro näyt­tää, että alkaa tapah­tua!

  Julkaistu:

  Sato­nen: kiitän halli­tusta velkaan­tu­mi­sen hillit­se­mi­sestä

  Julkaistu:

  Halli­tus tukee Venä­jän tuon­ti­kiel­losta kärsi­viä maaseu­dun yrit­tä­jiä jo tänä vuonna

  Julkaistu:

  Räty: Lapsi­vä­hen­nyk­sen kohdis­ta­mi­nen myös keski­tu­loi­sille on oikein

  Julkaistu:

  Budjet­ti­neu­vot­te­lut saatu päätök­seen ? katso poimin­tamme budje­tista

  Julkaistu:

  Kokoo­muk­sen Mäkelä: Halli­tus vauh­dit­taa kymme­nien tuhan­sien asun­to­jen raken­ta­mista

  Julkaistu: 27.08.2014

  Seura­kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­telu käyn­nissä

  Julkaistu: 22.08.2014

  Arkti­nen alue täynnä mahdol­li­suuk­sia Suomelle

  Julkaistu: 19.08.2014