Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Budjettineuvottelut saatu päätökseen ? katso poimintamme budjetista

Budjet­ti­neu­vot­te­lut saatu päätök­seen ? katso poimin­tamme budje­tista

Julkaistu:

Päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bin johtama halli­tus sai tors­taina päätök­seen neuvot­te­lut vuoden 2015 budje­tista.

Budjetti katsoo tule­vai­suu­teen, se vahvis­taa julkista taloutta, kuroo umpeen kestä­vyys­va­jetta, panos­taa sivis­tyk­seen, kehit­tää infraa ja pitää huolta osto­voi­masta.

Liit­teenä olevassa esityk­sessä on kokoo­mus­lai­sia poimin­toja budje­tista.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content