Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Seura­kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­telu käyn­nissä

Seura­kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­telu käyn­nissä

Julkaistu:

Seura­kun­ta­vaa­lit toimi­te­taan joka neljäs vuosi. Seuraa­vat seura­kun­ta­vaa­lit ovat marras­kuussa 2014.

Seura­kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­telu on käyn­nissä ja päät­tyy 15.9.2014 klo 16.  Jos haluat lähetä ehdok­kaaksi, ota yhteyttä omaan paikal­li­syh­dis­tyk­seesi tai piiri­toi­mis­toon. Vaalien ennak­ko­ää­nes­tys on 27.-30.10.2014 ja varsi­nai­nen äänes­tys­päivä on isäin­päivä su 9.11.2014. Vaaleissa voivat äänes­tää kaikki seura­kun­nan 16 vuotta täyt­tä­neet jäse­net.

Kirkon valta­kun­nal­li­nen teema vaaleissa on ?Usko hyvän teke­mi­seen?. Vaaleista saa lisä­tie­toa osoit­teessa: Kokoo­muk­sen sivuilta ja Sakasti-palve­lusta

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content