Seura­kun­ta­vaalien ehdokas­a­settelu käynnissä – kokoomus.fi
MENU
Seura­kun­ta­vaalien ehdokas­a­settelu käynnissä

Seura­kun­ta­vaalien ehdokas­a­settelu käynnissä

Julkaistu: 22.08.2014 Uutiset

Seura­kun­ta­vaalit toimi­tetaan joka neljäs vuosi. Seuraavat seura­kun­ta­vaalit ovat marras­kuussa 2014.

Seura­kun­ta­vaalien ehdokas­a­settelu on käynnissä ja päättyy 15.9.2014 klo 16.  Jos haluat lähetä ehdok­kaaksi, ota yhteyttä omaan paikal­li­syh­dis­tyk­seesi tai piiri­toi­mistoon. Vaalien ennak­ko­ää­nestys on 27.-30.10.2014 ja varsi­nainen äänes­tys­päivä on isäin­päivä su 9.11.2014. Vaaleissa voivat äänestää kaikki seura­kunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.

Kirkon valta­kun­nal­linen teema vaaleissa on ?Usko hyvän tekemiseen?. Vaaleista saa lisätietoa osoit­teessa: Kokoo­muksen sivuilta ja Sakasti-palve­lusta


Kokoomus.fi