Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Seura­kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­telu käyn­nissä

Seura­kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­telu käyn­nissä

Julkaistu:

Seura­kun­ta­vaa­lit toimi­te­taan joka neljäs vuosi. Seuraa­vat seura­kun­ta­vaa­lit ovat marras­kuussa 2014.

Seura­kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­telu on käyn­nissä ja päät­tyy 15.9.2014 klo 16.  Jos haluat lähetä ehdok­kaaksi, ota yhteyttä omaan paikal­li­syh­dis­tyk­seesi tai piiri­toi­mis­toon. Vaalien ennak­ko­ää­nes­tys on 27.-30.10.2014 ja varsi­nai­nen äänes­tys­päivä on isäin­päivä su 9.11.2014. Vaaleissa voivat äänes­tää kaikki seura­kun­nan 16 vuotta täyt­tä­neet jäse­net.

Kirkon valta­kun­nal­li­nen teema vaaleissa on ?Usko hyvän teke­mi­seen?. Vaaleista saa lisä­tie­toa osoit­teessa: Kokoo­muk­sen sivuilta ja Sakasti-palve­lusta

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content