Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Seura­kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­telu käyn­nissä

Seura­kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­telu käyn­nissä

Julkaistu:

Seura­kun­ta­vaa­lit toimi­te­taan joka neljäs vuosi. Seuraa­vat seura­kun­ta­vaa­lit ovat marras­kuussa 2014.

Seura­kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­telu on käyn­nissä ja päät­tyy 15.9.2014 klo 16.  Jos haluat lähetä ehdok­kaaksi, ota yhteyttä omaan paikal­li­syh­dis­tyk­seesi tai piiri­toi­mis­toon. Vaalien ennak­ko­ää­nes­tys on 27.-30.10.2014 ja varsi­nai­nen äänes­tys­päivä on isäin­päivä su 9.11.2014. Vaaleissa voivat äänes­tää kaikki seura­kun­nan 16 vuotta täyt­tä­neet jäse­net.

Kirkon valta­kun­nal­li­nen teema vaaleissa on ?Usko hyvän teke­mi­seen?. Vaaleista saa lisä­tie­toa osoit­teessa: Kokoo­muk­sen sivuilta ja Sakasti-palve­lusta

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content